คุณภาพอากาศในอาคาร Archives - Advance Cool

คุณภาพอากาศในอาคาร

มกราคม 31, 2024
IAQ HVAC System

การปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) ด้วยระบบ HVAC

IAQ หรือ คุณภาพอากาศภายในอ […]
มกราคม 31, 2024
คุณภาพอากาศในอาคาร HVAC

มาตรฐานชี้วัด “คุณภาพอากาศภายในอาคาร” IAQ

ACT เคยกล่าวถึง AQI (𝗔𝗶𝗿 𝗤 […]