วิธีลดความชื้นในอาคารด้วยระบบ HVAC - Advance Cool

วิธีลดความชื้นในอาคารด้วยระบบ HVAC

heat pump ฮีทปั๊ม ปั๊มความร้อน ประหยัดพลังงาน
ข้อดีของ Heat Pump สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
มกราคม 3, 2024
คุณภาพอากาศในอาคาร HVAC
มาตรฐานชี้วัด “คุณภาพอากาศภายในอาคาร” IAQ
มกราคม 31, 2024
ลดความชื้น ระบบปรับอากาศ

ความชื้น ในอาคาร เป็นสาเหตุการก่อปัญหาสำคัญต่อ ผู้อยู่อาศัย สิ่งของ เช่น เฟอร์นิเจอร์ ผนัง ฯลฯ รวมไปถึงโครงสร้างของอาคาร ค่าความชื้นสัมพันธ์ที่สูงยังนำไปสู่การลดคุณภาพอากาศ (IAQ) ของอาคารอีกด้วย

คุณภาพอากาศในอาคาร (Indoor air quality – IAQ) เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัย และ ความชื้น ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ค่าคุณภาพอากาศในอาคารลดลง ส่งผลให้เกิดความไม่สบาย ปัญหาสุขภาพ ความเสื่อมโทรม และสกปรกของตัวอาคาร ไปจนถึงปัญหาด้านการผลิตที่คุณภาพตกลง ดังนั้นการควบคุมความชื้นในตัวอาคาร โดยเฉพาะในพื้นที่เขตร้อนชื้น จึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง


ลดความชื้น ระบบปรับอากาศ

ความชื้นสัมพันธ์ที่ 70% หรือมากกว่า จะเร่งการก่อเกิดการเจริญเติบโตของจุลชีพ เป็นแหล่งของสปอร์เชื้อราชั้นดี การแก้ไขควบคุมความชื้นควรรักษาค่าความชื้นสัมพันธ์ภายในอาคาร หรือตัวห้องให้ต่ำกว่า 60% RH ตามข้อกำหนดของ ASHRAE 62-1989

• ที่มาของความชื้น
ความชื้น เข้ามาในอาคารได้ทั้งในรูปแบบน้ำ หรรือ ไอน้ำ เช่น แหล่งของเหลว ที่เกิดจากธรรมชาติเช่น ฝน หมอก น้ำจากพื้นดิน หรือจากมีอุปกรณ์เช่น ท่อ วาล์ว ระบบปรับอากาศ การระบายอากาศ การรั่วไหล การซึมภายใน กระบวนการผลิต ตัวทำความร้อน หม้อน้ำ ไปจนถึงจากมนุษย์ทั้งจากการหายใจ หรือเหงื่อ ที่มีค่าความร้อนฝงของภาระความชื้น

ทั้งนี้ การควบคุม ความชื้น ภายในอาคารใหญ่นั้นมีความซับซ้อนกว่าที่พักอาศัยมาก สำหรับพื้นที่อยู่อาศัยขนาดเล็กอย่างบ้าน สามารถจัดการกับความชื้นได้โดยใช้เครื่องปรับอากาศทั่วไปที่มีขนาดเหมาะสมกับพื้นที่ หรือเครื่องลดความชื้นขนาดเล็กได้ แต่สำหรับอาคารเชิงพาณิชน์ จำเป็นต้องมีการควบคุมความชื้นจากระบบ HVAC ทั้งหมด และนี่เป็นพื้นฐานการจัดการและลดระดับความชื้นในอาคารเชิงพาณิชย์ครับ :

• ระบบ HVAC :
ระบบ HVAC หรือระบบปรับอากาศ ควรมีขนาดเหมาะสมต่อการใช้งาน และความต้องการของอาคาร ระบบ HVAC สามารถลดความชื้นในอากาศขณะที่อากาศเย็นลง ดังนั้นหากระบบ HVAC ในอาคารของคุณมีขนาดไม่เพียงพอ ควรพิจารณาอัปเกรดระบบเพื่อลดความชื้นเพิ่มเติม

• ติดตั้งเครื่องลดความชื้น (Dehumidifiers) :
ติดตั้ง Industrial Dehumidifiers ในบริเวณที่มี ความชื้น สูง เพื่อกำจัดความชื้นส่วนเกินออกจากอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• การระบายอากาศที่เหมาะสม :
ทุกอาคารควรมีระบบระบายอากาศที่เหมาะสม การระบายอากาศที่เพียงพอจะช่วยควบคุมความชื้นโดยการแลกเปลี่ยนอากาศภายในและภายนอก ซึ่งสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้จากการใช้ระบบระบายอากาศเพื่อนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ หรือ ERV

Energy Recovery Ventilator :
ทำความเข้าใจกับอัตราหมุนเวียนของอากาศ

• ใช้สารดูดความชื้นลดความชื้น:
ในพื้นที่เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ หรือสถานที่ที่มีข้อกำหนดการควบคุมความชื้นเฉพาะ ควรใช้ระบบลดความชื้นแบบดูดความชื้น (desiccant dehumidification systems)

• ตรวจสอบฉนวน ซีล และการรั่วไหล :
ตรวจสอบและปิดผนึกรอยรั่วในอาคาร หน้าต่าง ประตู ฝ้า เพดาน และหลังคา ปิดผนึกฉนวนที่เหมาะสมกับอาคาร เพื่อไม่ให้อากาศชื้นภายนอกหลุดรอดเข้ามา และป้องกันการควบแน่น ปรับปรุง หรือ ออกแบบอาคารด้วยวัสดุที่ทนความชื้น หรือไวต่อความชื้นน้อย เช่น ผนังทนเชื้อรา หรือ พื้นกันความชื้น

• ใช้ตัวช่วยอย่างเซ็นเซอร์ความชื้น (Humidity Sensors) :
ติดตั้งเซ็นเซอร์ความชื้นในบริเวณที่มีความชื้นสูง เพื่อรับรู้ข้อมูลแบบเรียลไทม์และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้ทันเวลา เช่น การปรับการตั้งค่า HVAC หรือการระบายอากาศ เมื่อระดับความชื้นเกินเกณฑ์ที่กำหนด ระบบเซ็นเซอร์ และ ระบบติดตามข้อมูลอาคาร จะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล และคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับการปรับปรุง หรือ บำรุงรักษาที่เหมาะสม

• การจัดการการไหลของอากาศ :
เพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของอากาศภายในอาคาร เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศนิ่งในพื้นที่ ที่ก่อให้เกิดความชื้นสะสมได้

• ควบคุมกิจกรรมจากบุคลากรภายใน :
อบรมพนักงาน หรือให้ความรู้แก่ผู้อยู่อาศัยเกี่ยวกับการปฏิบัติที่อาจส่งผลต่อความชื้น เช่น การใช้น้ำมากเกินไป การระบายอากาศที่ไม่เหมาะสมระหว่างการปรุงอาหาร หรือเปิดหน้าต่างทิ้งไว้ในช่วงที่สภาพอากาศชื้น

• การบำรุงรักษาระบบ HVAC :
ควรบำรุงรักษาและทำความสะอาดระบบ HVAC รวมถึงคอยล์และตัวกรองเป็นประจำ เพื่อไม่ให้ประสิทธิภาพในการควบคุม หรือ ลดความชื้นตกลง

สรุปแล้ว การลดความชื้นในอาคารต้องอาศัยแนวทางที่ครอบคลุมในทุกด้าน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ HVAC การบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม การใช้เทคโนโลยีเพิ่มเติม ไปจนถึงการอบรม และให้ความรู้ต่อผู้ใช้งานอาคาร ในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ผู้ออกแบบ และติดตั้งระบบ HVAC จะต้องพิจารณาในแง่ของการดึงความชื้นออกจากอากาศ จำเป็นต้องจำลองบรรยากาศที่มีระดับความชื้นสูงเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์กำจัดความชื้น

เช่น คอยล์เย็นและเครื่องลดความชื้น ฯลฯ การทดสอบความชื้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดความชื้น ซึ่งจะช่วยรักษาระดับความชื้นที่เหมาะสมเพื่อความสบาย และคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ)

หากคุณต้องการคุณภาพอากาศที่เหมาะสม หรือต้องการลดความชื้นในตัวอาคาร ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา เพื่อปรับแต่งโซลูชันให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของตัวอาคาร

𝗔𝗖𝗧 𝗔𝗱𝘃𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗼𝗼𝗹 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 𝗹 𝗪𝗲 𝗮𝗿𝗲 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗰𝘁𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗼 𝗯𝗲 𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗹𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 𝗶𝗻 𝗱𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗻𝗱 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗶𝗻𝗴 𝗰𝗼𝗼𝗹𝗶𝗻𝗴 𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺𝘀
Line id : @advancecool
Email : info@advance-cool.com