การบำรุงรักษาChiller - Advance Cool

การบำรุงรักษาChiller

วิธีการเลือก ชิลเลอร์ ระบบทำความเย็น
ขั้นตอนในการเลือก Chiller ที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งาน
มิถุนายน 29, 2022
ทดสอบการทำงานของชิลเลอร์
รายการทดสอบการทำงานระบบชิลเลอร์
กรกฎาคม 18, 2022
การบำรุงรักษาชิลเลอร์

ขั้นตอนการ บำรุงรักษาChiller หรือเครื่องทำความเย็น
Step to improve chiller maintenance

การพัฒนาแผนหรือรายการตรวจสอบสำหรับ การบำรุงรักษาChiller หรือ เครื่องทำความเย็นอาจเป็นประโยชน์และช่วยให้คุณติดตามได้ในขณะที่ดูแลให้อุปกรณ์ทำงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ระบบทำความเย็น หรือ Chiller Systems เป็นส่วนหนึ่งของทุกอุตสาหกรรมและธุรกิจของประเทศ ไปจนถึงระดับโลก ด้วยสภาพภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่ ทำให้เราหลีกเลี่ยงในการทำความเย็น หรือรักษาความเย็นไม่ได้ เพื่อผลิต,รักษาผลิตภัณฑ์ หรือสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้คน

โดยทั่วไปค่าใช้จ่ายในการทำความเย็นคิดเป็น 30%-50% ของต้นทุนพลังงานทั้งหมดของอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เครื่องทำความเย็นที่ทำงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุดจะช่วยประหยัดพลังงานและค่าบำรุงรักษาได้อย่างมาก

ในบทความนี้จะกล่าวถึงเทคนิค ขั้นตอนใน การบำรุงรักษาChiller หรือระบบทำความเย็น ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อช่วยในการประหยัดพลังงานได้ครับ


ขั้นตอนที่ 1 : บันทึกการทำงานประจำวัน
แนะนำให้อัปเดตบันทึกการทำงานของชิลเลอร์ 4 ครั้งต่อวัน เพื่อตรวจสอบพารามิเตอร์การทำงานที่สำคัญ ที่จะสามารถระบุว่าการเกิดปัญหาในอนาคต และแก้ไขได้ทันท่วงที

ขั้นตอนที่ 2 : รักษาความสะอาดของท่อ
การปรนเปื้อน และการเกิดตะกรันสามารถลดประสิทธิภาพการทำงานของชิลเลอร์ได้ เครื่องทำความเย็นขนาด 500 ตันที่มีคราบตะกรันในปริมาณปานกลาง อาจจะทำให้มีค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นได้

การตรวจสอบความสะอาดของท่ออย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้ทราบว่าเมื่อใดควรทำความสะอาดท่อ อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้มีการจัดตารางทำความสะอาดทำอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อลดการสูญเสียแรงดัน และสึกกร่อนของท่อ คุณยังสามารถขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้าน Chiller เพื่อค้นหาวิธีการทำความสะอาดที่ถูกต้องและเหมาะสมได้

ขั้นตอนที่ 3 : ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการรั่วไหลของสารทำความเย็น และรักษาค่าสารทำความเย็นให้เพียงพอต่อการทำงาน
การรั่วไหลอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและการทำงานของระบบ ในขณะที่ปล่อยสารทำความเย็น ระดับสารทำความเย็นควรอยู่ในระดับที่ผู้ผลิตแนะนำ และตัวจับเวลาการไล่อากาศ (เวลาการไล่อากาศที่เพิ่มขึ้นอาจบ่งบอกถึงการรั่ว) รวมถึงการตรวจสอบตาแมว หรือ sight glass ของสารทำความเย็นเพื่อหาฟองอากาศ เพื่อติดตามระดับสารทำความเย็นที่เหมาะสมกับชิลเลอร์ได้

ปริมาณความเย็นที่แท้จริงของเครื่องทำความเย็นขึ้นอยู่กับปริมาณสารทำความเย็นที่ไหลผ่านคอมเพรสเซอร์ การรั่วไหลของสารทำความเย็นเช่นเดียวกับอากาศและความชื้นที่นำเข้าสู่ระบบจะลดประสิทธิภาพของระบบทำความเย็น ค่าสารทำความเย็นต่ำจะทำให้คอมเพรสเซอร์ทำงานหนักขึ้นเพื่อรักษาเพดานการทำความเย็น

ขั้นตอนที่ 4 : การบำบัดน้ำที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน
ระหว่างการทำความสะอาด จำเป็นต้องใช้โปรแกรมบำบัดน้ำ การบำบัดน้ำจะช่วยป้องกันการสะสมของสารปนเปื้อนบนพื้นผิว การถ่ายเทความร้อนที่อาจนำไปสู่การสูญเสียประสิทธิภาพ และยังนำไปสู่การเติบโตของแบคทีเรียที่เป็นอันตราย สิ่งอำนวยความสะดวก หรือที่ตั้งสำหรับระบบชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ แต่ละแห่งแตกต่างกัน สามารถพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Chiller เพื่อระบุโปรแกรมการบำบัดน้ำที่เหมาะสมได้ครับ

ขั้นตอนที่ 5 : ลดอุณหภูมิน้ำเข้า
การลดอุณหภูมิของน้ำคอนเดนเซอร์ที่ป้อนเข้าไปจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องทำความเย็นได้อีกทางหนึ่ง

ขั้นตอนที่ 6 : รักษาอัตราการไหลของน้ำเย็นระหว่าง 3 ถึง 12 ฟุตต่อวินาที
การเปลี่ยนอัตราการไหลของน้ำเย็นจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของเครื่องทำความเย็น อัตราการไหลที่ต่ำเกินไปจะทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องทำความเย็นลดลง อัตราการไหลสูงสุดที่แนะนำโดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 12 FPS

ขั้นตอนที่ 7 : วิเคราะห์น้ำมันคอมเพรสเซอร์
ส่งตัวอย่างน้ำมันหล่อลื่นไปที่ห้องปฏิบัติการเพื่อทำการวิเคราะห์ทางเคมี สเปกโตรเมตริก (spectrometric) ปีละครั้ง ตรวจสอบตัวกรองน้ำมันเพื่อหาค่าแรงดันตกและเปลี่ยน หากมีการเปลี่ยนประจุน้ำมัน ตรวจสอบลูปน้ำเย็นปีละครั้งหรือเป็นประจำ เช่นคุณภาพน้ำ และการกัดกร่อน

ขั้นตอนที่ 8 : ใส่ใจกับ Cooling Tower
หอทำความเย็น หอหล่อเย็น หรือ Cooling Tower สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของระบบทำความเย็นได้อย่างไร ? สิ่งที่ผู้ประกอบการหลายท่านมักหลงลืมไป ในเรื่องของการจัดการสถานที่ ประสิทธิภาพของหอหล่อเย็นยังมีการเชื่อมโยงโดยตรงกับประสิทธิภาพของเครื่องทำความเย็น

จากสถิติร้อยละ 90 ปฏิบัติงานโดยมีโปรแกรมการบำรุงรักษาหอหล่อเย็นที่จัดทำเป็นเอกสาร และร้อยละ 85 บันทึกการทำงานของ Cooling Tower แบบประจำวันในส่วนของส่วนประกอบในระบบที่สำคัญ ดังนั้นจึงชัดเจนมากว่าการบำรุงรักษาหอหล่อเย็นมีความสำคัญสูงสุด ในความเป็นจริงสำหรับ แต่ละองศาที่อุณหภูมิการจ่ายของคอนเดนเซอร์ที่สูงกว่าข้อกำหนดการออกแบบ ทำให้ประสิทธิภาพเครื่องทำความเย็น หรือ Chiller ลดลง 2 เปอร์เซ็นต์

หากปล่อย Cooling Tower หรือหอหล่อเย็นทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการดูแล ฝั่งระบบน้ำอุ่นในหอหล่อเย็นสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของสาหร่าย คราบตะกรัน หรือตะไคร่ได้ รวมถึงการเปรอะเปื้อนของแคลเซียม การเติมน้ำของคูลลิ่งทาวเวอร์เปรียบเสมือนเครื่องฟอกอากาศขนาดใหญ่ที่สัมผัสกับฝุ่น ละอองเกสร และแมลง ซึ่งมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย สิ่งนี้จะสร้างแหล่งเพาะพันธุ์ของแบคทีเรียเช่นเดียวกับเครื่องทำความเย็น การทำความสะอาดหอหล่อเย็นเป็นประจำสามารถลดโอกาสที่อุปกรณ์จะสึกกร่อนหรือเสียหาย และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็นของโรงงานได้

นอกจากเรื่องการทำความเย็นแล้ว ระบบ Chiller เป็นทางออกสำหรับปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง โดยละเว้นการใช้สารทำความเย็นคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) และไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFC) การเติบโตอย่างรวดเร็วจำเป็นต้องเปลี่ยนระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็นเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ด้วยระบบทำความเย็นแบบ Modular chiller

ในปัจจุบันความต้องการการบริการในระบบทำความเย็นมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสัมพันธ์กับการแก้ไขปัญหาในระบบทำความเย็น หากชิลเลอร์ (Chiller) มีปัญหา ผู้ให้บริการติดตั้ง บำรุงรักษาระบบ Chiller มืออาชีพ ต้องพร้อมในการให้บริการที่มีคุณภาพสูงด้วยเทคนิคและวิธีการที่รวดเร็วที่สุด

Advance Cool Technology (ACT) ให้บริการโซลูชั่นการออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบทำความเย็นแบบครบวงจร รวมงานติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์สำหรับชิลเลอร์ทั้งระบบแบบ Turn Key

เป็นระยะเวลายาวนานให้แก่บริษัทชั้นนำ เรานำเสนอโซลูชั่นการบำรุงรักษาที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ระบบปรับอากาศและทำความเย็นเชิงพาณิชย์ การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม และการอุตสาหกรรมการผลิตที่หลากหลาย ตลอด 3ทศวรรษที่ผ่านมา Advance Cool Technology ได้ทำงานร่วมกับลูกค้าของเราเพื่อสร้างโซลูชันที่ดีกว่าสำหรับระบบทำความเย็นที่ใช้งานได้จริงสำหรับการออกแบบ ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษาระบบ HVAC อย่างครบวงจร ปรึกษาและติดต่อทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่

𝗔𝗖𝗧 𝗔𝗱𝘃𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗼𝗼𝗹 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 𝗹 𝗪𝗲 𝗮𝗿𝗲 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗰𝘁𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗼 𝗯𝗲 𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗹𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 𝗶𝗻 𝗱𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗻𝗱 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗶𝗻𝗴 𝗰𝗼𝗼𝗹𝗶𝗻𝗴 𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺𝘀

Line id : @advancecool
Email : info@advance-cool.com