วิธีเลือกและติดตั้ง Chiller - Advance Cool

วิธีเลือกและติดตั้ง Chiller

chiller ชิลเลอร์ ประหยัดพลังงาน
วิธีประหยัดพลังงานในระบบ ชิลเลอร์
มกราคม 3, 2024
เครื่องฟอกอากาศ ฝุ่น PM2.5
รับมือ PM 2.5 ด้วยเทคโนโลยี HVAC
มกราคม 3, 2024
ติดตั้ง ชิลเลอร์

การติดตั้ง ชิลเลอร์ (𝗖𝗵𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿) เป็นระบบทำความเย็นที่ซับซ้อนในการทำความเย็น สำหรับอาคาร พื้นที่ ขนาดใหญ่หรือกระบวนการทางอุตสาหกรรม ที่ต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่ได้รับการอบรม และมีประสบการณ์ โดยกระบวนการทำความเย็นนี้จะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น การจัดการสารทำความเย็น งานไฟฟ้า ความปลอดภัย

ในปัจจุบัน การติดตั้งเครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ ที่ใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน คือ ชิลเลอร์ (𝗖𝗵𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿) และ คูลลิ่งทาวเวอร์ (𝗖𝗼𝗼𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗧𝗼𝘄𝗲𝗿) หรือหอหล่อเย็น นิยมใช้ในการทำความเย็นในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹 𝗔𝗶𝗿-𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗦𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺) เพื่อกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ในอาคารขนาดใหญ่ อย่าง โรงแรม ,ห้างสรรพสินค้า ,โรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรม


• ประเภทของชิลเลอร์

การจัดประเภทชิลเลอร์ตามระบบการทำความเย็น
• ระบบทำความเย็นแบบอัดไอ (Vapour compression chillers)
• ระบบทําความเย็นแบบดูดซึม (Vapor absorption chillers)

การจัดประเภทชิลเลอร์ตามการระบายความร้อน
• ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water cooled chillers)
• ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air cooled chillers)

ปัจจัยพิจารณาเมื่อเลือกติดตั้งชิลเลอร์ (𝗖𝗵𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿)

• ประเภทของของเหลวในกระบวนการ :
ประสิทธิภาพจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเหลว หรือ ของไหล ในอุณหภูมิที่กำหนด เช่น ความร้อนจำเพาะ ความหนืด จุดเยือกแข็ง จุดเดือด โดยพิจารณาจากความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ โอกาสเกิดการกัดกร่อน ฯลฯ

• อุณหภูมิการทำความเย็น :
ข้อมูลประสิทธิภาพและความสามารถในการทำความเย็นของชิลเลอร์ จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากอุณหภูมิที่ตั้งไว้ ซึ่งความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างอุณหภูมิ ที่ชิลเลอร์ถูกตั้งค่าไว้ และความสามารถในการทำความเย็นทั้งหมด

• ความต้องการแรงดันและการไหล :
มีความสำคัญต่อขนาดและประสิทธิภาพของปั๊ม ซึ่งช่วยในการระบุการสูญเสียแรงดันของระบบ ตลอดจนอัตราการไหลที่ถูกต้อง จำเป็รต้องติดตั้งเกจวัดแรงดันที่ทางเข้าและทางออก จากนั้นใช้แรงดันปั๊มเพื่อให้ได้ค่าที่อัตราการไหลที่ต้องการ

• สภาพแวดล้อม :
อุณหภูมิแวดล้อมและข้อจำกัดพื้นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพิจารณาติดตั้งชิลเลอร์ โดยจำเป็นต้องจัดให้มีพื้นที่หมุนเวียนอากาศรอบชิลเลอร์อย่างเพียงพอ หากมีการไหลของอากาศที่ไม่เหมาะสมจะทำให้เกินการสะสมความร้อน และเป็นภาระของเครื่องทำความเย็นในอนาคตได้

• ขนาดของชิลเลอร์ :
เครื่องทำความเย็น หรือชิลเลอร์ ที่มีขนาดเล็กเกินไป กว่าภาระการทำความเย็น หรือความต้องการ จะทำให้กระบวนการการทำความเย็นสะสมเป็นภาระมากเกินไป และอุณหภูมิของน้ำในกระบวนการผลิตจะไม่คงที่ หากเครื่องทำความเย็น หรือ ชิลเลอร์มีขนาดใหญ่เกินไป จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงในด้านพลังงาน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องกำหนดขนาดความจุของชิลเลอร์สำหรับความต้องการที่ถูกต้อง

เพื่อให้ได้ 𝗖𝗵𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿 ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการแล้ว กระบวนการการติดตั้ง 𝗖𝗵𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿 ก็มีความสำคัญไม้แพ้กัน ไม่ใช่แค่การต่อชิลเลอร์เข้ากับไฟฟ้าและน้ำเท่านั้น แต่ยังมีความซับซ้อน และรายละเอียดอื่นๆ อีกมากมาย ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ และอายุการใช้งานที่ยาวนานอีกด้วย

ติดตั้ง ชิลเลอร์

ขั้นตอนการติดตั้งชิลเลอร์ (𝗖𝗵𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿) :

• การประเมินไซต์/หน้างาน : เพื่อประเมินและหาตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับติดตั้งชิลเลอร์ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การเข้าถึง ความต้องการ การระบายอากาศ และโหลดภาระความเย็น โดยต้องมีการระบายอากาศที่ดีในพื้นที่เปิดโล่ง ไม่มีสิ่งกีดขวางโดยรอบในระยะขั้นต่ำ 1 เมตร เป็นต้น

• การเลือกอุปกรณ์ : เลือกชิลเลอร์ที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากปริมาณการทำความเย็น การใช้งาน และประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

• เตรียมฐานรากรองรับชิลเลอร์ : พิจารณาจากระดับพื้นที่ และความสามารถในการรองรับน้ำหนักของตัวเครื่องได้ ไปจนถึงเรื่องการสั่นสะเทือน และ เสียง ควรวางบนพื้นคอนกรีตที่แข็งแรง และมีระดับความเรียบของพื้นที่เหมาะสม เพื่อป้องกันปัญหาการสั่นสะเทือน ที่ทำให้เกิดเสียง และการเคลื่อนที่ของตัวเครื่องหลังใช้งาน

• การติดตั้งท่อ : ติดตั้งระบบจ่ายน้ำเย็นและท่อส่งคืนเข้าและออกจากชิลเลอร์ โดยใช้วัสดุท่อและฉนวนที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญเสียพลังงาน ตามเอกสาร และคู่มือใช้งานจำเพาะของชิลเลอร์แต่ละรุ่น

• การเชื่อมต่อไฟฟ้า : เชื่อมต่อชิลเลอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

• การจัดการสารทำความเย็น : เชื่อมต่อท่อสารทำความเย็นเข้ากับชิลเลอร์

• การบำบัดน้ำ : ใช้ระบบบำบัดน้ำเพื่อป้องกันการกัดกร่อน ตะกรัน ฯลฯ ในตัวแลกเปลี่ยนความร้อนของชิลเลอร์ รวมไปถึงการติดตั้งฟิลเตอร์ หรือตัวกรองทางด้านทางเข้าของเครื่องทำความเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนที่ก่อให้เกิดปัญหาวงจรน้ำเย็น

• ระบบควบคุม : ติดตั้งระบบควบคุมเพื่อจัดการการทำงานของชิลเลอร์ การตั้งค่าอุณหภูมิ และด้านความปลอดภัย เช่น วาล์วระบายแรงดัน เซ็นเซอร์อุณหภูมิ ฯลฯ ไปจนถึงระบบควบคุม และแจ้งเตือนระยะไกล

• ทดสอบชิลเลอร์ก่อนเริ่มใช้งาน : ทดสอบประสิทธิภาพ ตรวจสอบการทำความเย็น ค่าสารทำความเย็น และประสิทธิภาพของระบบที่เหมาะสมตามความต้องการการใช้งาน


ข้อกำหนด หรือ ขั้นตอนการติดตั้งชิลเลอร์ อาจแตกต่างกันออกไปตามประเภทของชิลเลอร์ ความจุ และการใช้งาน หากมีการติดตั้งชิลเลอร์ (𝗖𝗵𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿) ในระบบปรับอากาศในอาคารใหญ่ หรือโรงงาน ควรได้รับคำปรึกษาจากทีมช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือช่างมืออาชีพในการเลือกอุปกรณืและระบบทำความเย็นที่ดีที่สุด ตรงกับความต้องการของคุณ

ทั้งนี้ผู้ประกอบการควรมีการจัดอมรมการใช้งาน และ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ทั้งในด้านสารทำความเย็น สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และอย่าลืมตั้งโปรแกรมบำรุงรักษาชิลเลอร์อยู่เสมอ เพื่อคงประสิทธิภาพ และการใช้งานที่ยาวนานของเครื่องทำความเย็นครับ

𝗔𝗖𝗧 𝗔𝗱𝘃𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗼𝗼𝗹 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 ผู้นำในการให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบชิลเลอร์ ระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower) AHU VRV VRF VSD เรามีทีมวิศวกรเฉพาะทางทางด้านปรับอากาศที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมให้คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการในทุกธุรกิจ ตอบสนองได้ทั้งความต้องการ และงบประมาณของคุณ

Line id : @advancecool
Email : info@advance-cool.com