ระบบ HVAC โรงพยาบาล หรือระบบปรับอากาศ และทำความเย็น - Advance Cool

ระบบ HVAC โรงพยาบาล หรือระบบปรับอากาศ และทำความเย็น

ระบบ hvac
ปัญหาและการดูแล ระบบ HVAC
กรกฎาคม 27, 2022
เครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์ แรงดันบวก
เครื่องเติมอากาศ Fresh air purifier ระบบระบายอากาศทางเลือกยุคใหม่
สิงหาคม 13, 2022

HVAC & Chillers for Hospital
ระบบ HVAC โรงพยาบาล หรือระบบปรับอากาศ และทำความเย็นสำหรับ โรงพยาบาล

มีความแตกต่างจากแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่ต้องพิจารณาในหลายแง่มุม เนื่องจาก โรงพยาบาลมีการทำงานและความเคลื่อนไหวอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อทำงานแข่งกับเวลา และความปลอดภัย ชีวิตของผู้ป่วย

ระบบ HVAC จึงมีบทบาทสำคัญมากในโรงพยาบาล ไม่เพียงแต่โดยการรักษาสภาพอากาศที่สะดวกสบายของการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อมที่สะอาดปราศจากเชื้อโรคเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีความเป็นอยู่ที่ดี และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค อีกด้วย

มาตรฐานการออกแบบ การก่อสร้าง และการบำรุงรักษาการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในโรงพยาบาล อย่างมาตรฐาน ISO-14644-1 สำหรับห้องสะอาด (Cleanroom) สถานที่ควบคุมต่างๆ อย่างห้องปฏิบัติการ ที่มีมาตรฐานในระดับสากล


โรงพยาบาลและสถานพยาบาลมีความไวต่อระดับอุณหภูมิและความชื้น และต้องการการควบคุมอากาศที่ถูกต้องตลอดเวลา ทั้งยังมีความจำเป็นในการมีห้องที่ใช้งานแตกต่าง และซับซ้อนมากมายในโรงพยาบาล เช่น ห้องไอซียู หรือห้องทารกแรกเกิด ห้องผ่าตัด ห้อง AIIR หรือห้องแยกผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ โรงพยาบาลจึงเป็นสถานที่ที่มีการสะสมของเชื้อโรคที่เข้มข้นกว่าอาคารทั่วไปมาก โดยเชื้อโรคเหล่านี้ส่วนใหญ่มีการติดต่อ และเดินทางทางอากาศ

ทำให้อุปกรณ์ปรับอากาศมีความไวต่อการสะสมของเชื้อโรคในปริมาณมาก ซ้ำยังทำหน้าที่เป็นพื้นที่สำหรับการเพาะเชื้ออีกด้วย เป็นความเสี่ยงที่ตามมาต่อสุขภาพของผู้ป่วย และผู้อาศัยในอาคาร ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยง และแก้ไขด้วยการออกแบบระบบที่ถูกต้อง ปัจจัยกำหนดการออกแบบระบบปรับอากาศ และทำความเย็น หรือระบบ HVAC ในโรงพยาบาล และสถานพยาบาล

hvac โรงพยาบาล

Thermal comfort หรือสภาวะอยู่สบาย :
สภาวะอยู่สบาย หรือ Thermal comfort คือช่วงอุณหภูมิ ความชื้นของอากาศที่ทำให้ผู้พักอาศัยในอาคารรู้สึกสบาย ไม่ร้อน ไม่เย็น หรือไม่ชื้นจนเกินไป ซึ่งในโรงพยาบาลมีความสำคัญพอๆ กับการใช้งานอื่นๆ ผู้ป่วยที่กำลังฟื้นตัวจากอาการป่วยต้องได้รับอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการดูแล ดังนั้นการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นจึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการออกแบบระบบ HVAC โรงพยาบาล

ในโรงพยาบาล และสถานพยาบาลต้องการระดับอุณหภูมิที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในแต่ละส่วนของโรงพยาบาล เช่นห้องผ่าตัด ควรมีอากาศที่เย็นสบายแก่บุคลากรทางการแพทย์ เนื่องจากทีมศัลยแพทย์จะมีความร้อน และอบอ้าวสูง ด้วยเนื่องจากต้องใส่เสื้อคลุม หมวก ถุงมือ และหน้ากาก ตามมาตรฐานความปลอดภัย รวมไปถึงความร้อนจากอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องผ่าตัดอีกด้วย

▶ เสียงรบกวน (Noise) :
เสียงรบกวนจากระบบปรับอากาศ ไม่ส่งผลดีกับสภาวะแวดล้อมที่ผู้ป่วยต้องการความเงียบสงบ ในการพักฟื้น ผู้ออกแบบระบบจำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่เสียงรบกวนจากระบบ HVAC ลดลงเหลือน้อยที่สุด ซึ่งเป็นเรื่องยาก กับโรงพยาบาล ที่ต้องการอากาศบริสุทธิ์จำนวนมากในการแลกเปลี่ยนอากาศ เพื่อป้องกันการคิดเชื้อ

▶ คุณภาพอากาศและการกรอง (Air quality and filtration) :
เป็นส่วนที่สำคัญมากในการออกแบบระบบทำความเย็น และปรับอากาศสำหรับอาคาร ประเภทโรงพยาบาล โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของ Covid-19 การแลกเปลี่ยนอากาศ และกรองอากาศผ่านการระบายอากาศ มีความสำคัญอย่างมาก

ระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยมักจะอ่อนแอ เสี่ยงต่อแบคทีเรีย ไวรัส และการติดเชื้อทางเดินหายใจ ระบบ HVAC ที่ออกแบบมาอย่างดี จะสามารถกรองอนุภาพ เชื้อโรค จากสภาพแวดล้อมภายนอก และแยกอากาศภายในออกได้ รวมถึงการถ่ายเทอากาศเสียสู่ภายนอก สามารถลดความหนาแน่นของอนุภาค และเชื้อโรคอันตรายในพื้นที่ภายในอาคารได้

▶ การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและความน่าเชื่อถือ (Preventive maintenance and reliability)
ระบบ HVAC ของโรงพยาบาลต้องการการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบทำหน้าที่รักษาคุณภาพอากาศภายในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา เพราะหากระบบเกิดหยุดทำงาน นั่นถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของโรงพยาบาล และส่งผลกระทบต่อผู้อาศัยในอาคารโดยตรง อย่างผู้ป่วย หรือบุคลากรทางการแพทย์ รวมไปถึงเครื่องมือทางการแพทย์

เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการหยุดทำงาน หรือขัดข้องของระบบ ที่สามารถส่งผลกระทบไปยังค่าใช้จ่าย ต้นทุน ไปจนถึงเชื่อเสียงของโรงพยาบาล จึงควรมีการตรวจสอบ บำรุงรักษา และปรับปรุงระบบ HVAC อย่างสม่ำเสมอ ด้วยการแจ้งเตือนผ่านอุปกรณ์ในระบบแบบเรียลไทม์ จากระบบคลาวด์ ที่วิศวกร หรือผู้จัดการ สามารถตรวจสอบได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลา

▶ ระบบที่มีประสิทธิภาพ (An efficient system) :
เนื่องจากระบบ HVAC ใช้พลังงานสูงจนเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งหมดที่ใช้ในโรงพยาบาล การเลือกติดตั้งระบบ ที่มีโซลูชันประหยัดพลังงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าของคอมเพรสเซอร์มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบในแง่ของประสิทธิภาพการใช้พลังงาน อย่างคอมเพรสเซอร์เทคโนโลยี Singles Screw Inverter เป็นต้น


ข้อควรพิจารณาอื่นๆ ที่สำคัญในการออกแบบระบบ HVAC โรงพยาบาล

• การกรองอากาศ และการใช้ตัวกรอง HEPA ร่วมกับระบบ biocide (หลอดอัลตราไวโอเลต ฯลฯ )
• ตำแหน่งการจ่ายอากาศภายนอกและการดูดอากาศออกสู่ภายนอก
• แรงดันตามการใช้งาน และการควบคุมทิศทางการไหลของอากาศตามข้อกำหนด
• การควบคุมกลิ่นในอาคาร และทิศทางการไหลของอากาศ
• การไหลของอากาศและความเร็วลมในห้องวิกฤต (ICU,CCU) โดยคำนึงถึงตำแหน่งของผู้ป่วย
• การออกแบบท่อลม และท่อต่างๆ ที่สะดวกต่อการถอดประกอบและทำความสะอาด
• การกู้คืนพลังงาน
• การพิจารณาการสูญเสียแรงดัน ในการควบคุมอัคคีภัย เช่น แดมเปอร์ปิด และไฟร์วอลล์ และการคำนวณการกระจายลม

อย่างที่กล่าวไปข้างต้น เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ในโรงพยาบาลต้องให้ประสิทธิภาพสูงสุดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ไม่มีวันหยุด เพราะทุกชีวิตรอไม่ได้ เครื่องทำความเย็นประสิทธิภาพสูง และการออกแบบระบบที่ดี จะช่วยสร้างความมั่นใจถึงการทำงานได้ หากคอมเพรสเซอร์ตัวใดตัวหนึ่งหยุดทำงาน ระบบอื่นๆ ต้องสามารถระบายอากาศ และความร้อนได้ต่อโดยไม่หยุดนิ่ง และทำงานด้วยเสียงรบกวนต่ำ เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยและบุคลากรถูกรบกวนจากเสียงรบกวน


หากคุณกำลังติดตั้งระบบปรับอากาศ หรือระบบ HVAC ที่เหมาะสมในพื้นที่ใหม่ หรือปรับปรุงระบบปรับอากาศที่ได้มาตรฐานในยุคปัจจุบัน ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา เพื่อรับคำปรึกษา จัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น รวมไปถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่คุ้มค่า

Advance Cool Technology (ACT) ให้บริการโซลูชั่นการออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบทำความเย็นแบบครบวงจร รวมงานติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์สำหรับชิลเลอร์ทั้งระบบแบบ Turn Key เป็นระยะเวลายาวนานให้แก่บริษัทชั้นนำ

เรานำเสนอโซลูชั่นการบำรุงรักษาที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ระบบปรับอากาศและทำความเย็นเชิงพาณิชย์ การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม และการอุตสาหกรรมการผลิตที่หลากหลาย ตลอด 3 ทศวรรษที่ผ่านมา Advance Cool Technology ได้ทำงานร่วมกับลูกค้าของเราเพื่อสร้างโซลูชันที่ดีกว่าสำหรับระบบทำความเย็นที่ใช้งานได้จริงสำหรับการออกแบบ ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษาระบบ HVAC อย่างครบวงจร ปรึกษาและติดต่อทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่

Line id : @advancecool
Email : info@advance-cool.com