การออกแบบระบบ HVAC แบบไหนที่เรียกว่าดี ? - Advance Cool

การออกแบบระบบ HVAC แบบไหนที่เรียกว่าดี ?

ระบบปรับอากาศ โรงพยาบาล
ระบบปรับอากาศในโรงพยาบาล ที่มีมากกว่าความ “สบาย”
เมษายน 8, 2023
ระบบ HVAC ผิดปกติ
5 สัญญาณเตือน ระบบ HVAC ผิดปกติ
เมษายน 18, 2023

การออกแบบระบบ HVAC แบบไหนที่เรียกว่าดี ?

การออกแบบ HVAC ที่ดี

กระบวนการออกแบบสำหรับ 𝗛𝗩𝗔𝗖 𝗦𝗬𝗦𝗧𝗘𝗠 เชิงพาณิชย์ เป็นขั้นตอนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานมากที่สุด เพราะการออกแบบระบบปรับอากาศ และระบบ HVAC เชิงพาณิชย์ส่งผลต่อการถ่ายเทความร้อน การทำงานของระบบทำความเย็น ไปจนถึงส่งผลต่อต้นทุนด้านพลังงาน ดังนั้นระบบ HVAC เชิงพาณิชย์ที่ออกแบบอย่างดีสามารถสร้างประสิทธิภาพการทำงานได้ดีขึ้น ส่งผลต่อการประหยัดพลังงาน และยืดอายุการใช้งานของระบบ ในทางตรงกันข้าม การออกแบบที่ต่ำกว่ามาตรฐาน หรือไม่เหมาะสม จะทำให้เกิดความแตกต่างในการควบคุมความร้อนและความเย็น

การออกแบบ HVAC ที่ดี

• ตัวอย่างและข้อบ่งชี้ของการออกแบบระบบ HVAC ที่ไม่ได้มาตรฐาน :
เป้าหมายพื้นฐานของระบบ HVAC คือเพื่อให้เกิดความร้อน ความเย็น และการระบายอากาศ สำหรับ บ้าน อาคารพาณิชย์และอุตสาหกรรม ตามความต้องการเฉพาะ เพื่อให้เครื่องปรับอากาศ คุณภาพอากาศภายในอาคาร และเครื่องทำความร้อนทำงานอย่างเหมาะสม แต่หากมองข้ามข้อพิจารณา หรือเงื่อนไขในการติดตั้งและขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพ

นี่คือกรณีตัวอย่าง หรือปัญหาที่คุณต้องเจอในอนาคตกับระบบ HVAC ของคุณ :
• ระบบทำความร้อนและทำความเย็นที่มีขนาดไม่เหมาะสม จะทำให้ภาระการทำความร้อน และการทำความเย็น และการไหลของอากาศ แบบห้องต่อห้อง ไม่สอดคล้องกัน
• ท่อที่ปิดไม่สนิท หรือมีการรั่วบริเวณรอยต่อ (เนื่องจากไม่ทำ Leak Test) จะทำให้เกิดการรั่วไหลหรือการไหลเวียนของอากาศที่ไม่มีประสิทธิภาพ และช่วยให้อากาศภายนอกหรืออากาศเสียเข้าสู่ระบบปรับอากาศในอาคารได้
• ระบบส่งกลับ หรือ รีเทิร์นแอร์ (Return Air) ที่มีขนาดไม่ถูกต้อง จะจำกัดการไหลของอากาศวนกลับ
• ทำให้ไม่สามารถจัดการแรงดันอากาศที่ลดลงได้ ส่งผลต่อความสามารถของยูนิตในการส่งลมร้อนและลมเย็นในปริมาณที่เหมาะสม
• ความไม่สมดุลของการไหลของอากาศระหว่างระบบจ่ายและส่งคืน
• การแกว่งของอุณหภูมิอากาศในท่อระหว่างตัวจัดการอากาศและพื้นที่ทำความเย็น หรือพื้นที่ที่ต้องการปรับอากาศ

• การออกแบบที่ดีมีประโยชน์ต่อ ระบบ HVAC อย่างไร ?
กระบวนการออกแบบที่ผ่านการไตร่ตรองมาอย่างดีและละเอียดถี่ถ้วนจากผู้เชี่ยวชาญ ที่ยึดผลประโยชน์และความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก จะช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้งานระบบได้อย่างเหมาะสม และเต็มประสิทธิภาพ ประหยัดต้นทุน และยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ HVAC ได้

ขั้นตอนสำคัญในกระบวนการออกแบบ ระบบ HVAC ที่ได้มาตรฐาน :
1. การเลือกอุปกรณ์ (𝗘𝗾𝘂𝗶𝗽𝗺𝗲𝗻𝘁)
การเฟ้นหาและติดตั้งอุปกรณ์ HVAC ที่เหมาะสม เป็นขั้นตอนแรกที่ส่งผลต่อผลลัพธ์อื่นๆ ทั้งหมด แม้ระบบปรับอากาศและระบบทำความร้อนทั้งหมดทำงานคล้ายกัน แต่วิธีการควบคุมการไหลของอากาศและอุณหภูมินั้นแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์การใข้ ดังนั้นอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน และได้มาตรฐาน ควรเป็นสิ่งแรกที่ผู้ออกแบบระบบ HVAC ควรคำนึงถึงครับ

2. การคำนวณโหลด (𝗟𝗼𝗮𝗱 𝗖𝗮𝗹𝗰𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀) และปริมาตรอากาศ (𝗔𝗶𝗿 𝗗𝗲𝗹𝗶𝘃𝗲𝗿𝘆)
การหาวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการความร้อนและการทำความเย็นของอากาศนั้นเกี่ยวข้องกับการคำนวณโหลด ซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุขอบเขตของการทำความร้อนและการทำความเย็นที่พื้นที่หนึ่งต้องการได้ ระบบที่ออกแบบอย่างดีประกอบด้วยการคำนวณและการพิจารณาตั้งแต่ระดับฉนวนกันความร้อน จำนวน ขนาด หน้าต่างและประตู กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ และอุณหภูมิภายนอกตามฤดูกาล

3. การกระจายตำแหน่งอุปกรณ์ในระบบ
การจัดวางอุปกรณ์ในระบบ HVAC, ช่องระบายอากาศและส่วนประกอบอื่น ๆ อยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลในด้านประสิทธิภาพการทำงานเป็นหลักเช่น การเคลื่อนที่ของการไหลของอากาศ (Airflow) จากระบบทำความเย็นและจากช่องระบายความร้อน ควรคำนึงถึงรูปแบบการกระจายอากาศ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานก็เข้ามามีบทบาทเช่นกัน ระบบ HVAC เชิงพาณิชย์ที่สามารถทำความร้อน ทำความเย็น และเคลื่อนย้ายอากาศโดยใช้พลังงานน้อยที่สุด ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกทางหนึ่ง

4. การออกแบบการเดินท่อ (𝗗𝘂𝗰𝘁 𝗥𝗼𝘂𝘁𝗶𝗻𝗴)
การระบายอากาศความร้อนและการปรับอากาศต้องการอากาศอุ่นและเย็นเพื่อเดินทางเป็นระยะทางไกลตามท่อภายในอาคารพาณิชย์ ระบบท่อที่คำนึงถึงประสิทธิภาพจะออกแบบโดยใช้การโค้งงอน้อยที่สุดเพื่อส่งอากาศและใช้ระยะห่างของท่อที่เหมาะสม

เมื่อคำนึงถึง 4 ขั้นตอนสำคัญของการออกแบบระบบข้างต้น ผลลัพธ์ที่ได้คือระบบที่ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ :
• ความดันอากาศที่ถูกต้อง
• ความร้อนและความเย็นสม่ำเสมอ
• ขนาดและโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพ
• การไหลของอากาศที่สมดุล
• มีขนาดท่อที่เหมาะสม

สรุป : การออกแบบ HVAC เชิงพาณิชย์มีความสำคัญและสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในแง่ของการทำงานและประสิทธิภาพ หากคุณกำลังสนใจที่จะติดตั้ง อัพเกรด หรือซ่อมบำรุงอุปกรณ์ HVAC

𝗔𝗖𝗧 : 𝗔𝗱𝘃𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗼𝗼𝗹 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 เราทำงานร่วมกับธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กซึ่งครอบคลุมอุตสาหกรรมต่างๆ และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ HVAC ระบบปรับอากาศ ทั้งการออกแบบ ติดตั้ง รวมถึงการอัพเกรด และบำรุงรักษา ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์มากกว่า 30 ปีทั้งในและต่างประเทศ

Line id : @advancecool
Email : info@advance-cool.com

#HVAC #Chiller #ระบบHVAC #ชิลเลอร์ #ระบบปรับอากาศ #ติดตั้งระบบปรับอากาศ #ออกแบบระบบHVAC