Glycol Chiller VS. Water Chiller - Advance Cool

Glycol Chiller VS. Water Chiller

Glycol Chiller คืออะไร ?
กันยายน 27, 2022
ชิลเลอร์ ประหยัดพลังงาน
เทคโนโลยีการเก็บพลังงานความเย็น
ตุลาคม 26, 2022
ไกลคอล ชิลเลอร์ ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ

เมื่อพูดถึง “ชิลเลอร์” จุดประสงค์ของระบบทำความเย็น คือการดูดซับความร้อนจากของเหลวโดยใช้วิธีการใดวิธีหนึ่งที่มีอยู่ “ของเหลว” จะถูกทำให้เย็นลงอย่างมีประสิทธิภาพและนำกลับมาใช้ใหม่ในระบบ ระบบประเภทนี้มีการนำไปใช้งานอย่างหลากหลาย เช่น ในระบบปรับอากาศ เครื่องทำความเย็นอุตสาหกรรม ฯลฯ ด้วยรูปแบบต่างๆ ของเทคโนโลยีชิลเลอร์ เช่น การใช้ไกลคอล ที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ถูกจัดเก็บในสภาพแวดล้อมที่เย็นจัด เป็นระบบทำความเย็นที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ

จากบทความ “Glycol Chiller System ไกลคอล ชิลเลอร์ คืออะไร ?” เราได้กล่าวถึงระบบการทำงานของไกลคอล ชิลเลอร์, ประเภทของไกล คอลชิลเลอร์ รวมถึงการออกแบบและข้อดีของไกลคอล ชิลเลอร์ ไปแล้ว

หลายท่านยังมีข้อสงสัยอยู่ว่า Water Cooled Chiller หรือ เครื่องทำความเย็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ แตกต่างกับ Glycol Chiller อย่างไร ? และควรเลือกใช้ประเภทไหนที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานระบบปรับอากาศได้มากที่สุด

บทความนี้จะอธิบายความแตกต่างระหว่างเครื่องทำความเย็น หรือชิลเลอร์แบบไกลคอล (Glycol Chiller) และแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water Cooled Chiller)

ไกลคอล ชิลเลอร์ ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ

ทั้งไกลคอล ชิลเลอร์ และชิลเลอร์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำปกติ สามารถใช้เพื่อระบายความร้อนที่เกิดจากกระบวนการผลิตของคุณได้ทั้ง 2 ประเภท ความแตกต่างพื้นฐานระหว่าง Chiller ทั้งสองประเภทอยู่ที่ความผันแปรของจุดเยือกแข็งและความสามารถในการนำความร้อน

ไกลคอลมีจุดเยือกแข็งที่ต่ำกว่าน้ำบริสุทธิ์มาก เครื่องทำความเย็นที่ใช้ไกลคอลนั้นเหมาะสมกว่าสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำ ในทางกลับกัน น้ำมีความสามารถที่ดีกว่าในการกักเก็บและนำความร้อนจากกระบวนการที่เกี่ยวข้องมากกว่าของผสมไกลคอล เป็นผลให้ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนสำหรับเครื่องทำน้ำเย็นจะสูงกว่าเครื่องทำความเย็นแบบไกลคอล

ข้อดี ข้อเสีย และข้อแตกต่างของวิธีการทำความเย็นแต่ละแบบ

• Water chillers จะใช้น้ำเป็นตัวกลางในการทำความเย็น ส่วน Glycol Chiller จะใช้ไกลคอล ที่เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่อยู่ในตระกูลแอลกอฮอล์ เรียกว่าสารป้องกันการแข็งตัว เป็นตัวกลางในการทำความเย็น
• น้ำมีราคาถูกกว่าไกลคอล แต่จำเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นขึ้นหากใช้น้ำเป็นตัวทำความเย็น ในกรณีที่อยู่ในเขตหนาวเย็น
• ไกลคอลไม่กัดกร่อนวัสดุบุผิวท่อ แต่อาจจะต้องบำรุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัย หากใช้เอทิลีน ไกลคอล (Ethylene (EG) Glycol)
• ไกลคอล ชิลเลอร์ จะใช้เมื่อต้องการเก็บน้ำเย็นที่อุณหภูมิต่ำกว่าการใช้งานปกติ เหมาะสำหรับการทำความเย็นที่อยู่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
• Water chillers บางประเภท สามารถใช้ร่วมกับไกลคอล เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากน้ำหล่อเย็นทั้งสองวิธี
• ไกลคอลชิลเลอร์ มีข้อได้เปรียบในเรื่อง คุณสมบัติการถ่ายเทความร้อนที่เพิ่มขึ้น และช่วยให้ระบบหล่อเย็นยังคงเก็บความเย็นไว้ได้นานกว่าการใช้น้ำเพียงอย่างเดียว

วิธีเลือกใช้ชิลเลอร์ให้ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด
ระบบทำความเย็นมีหลายประเภทซึ่งแตกต่างกันในแง่ของประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพคำนวณโดยการหารภาระการทำความเย็นทั้งหมด (BTU) ด้วยการใช้พลังงานทั้งหมด (kWh) ต่อชั่วโมง เครื่องทำความเย็นแบบไกลคอลมีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องทำน้ำเย็นเนื่องจากใช้พลังงานน้อยกว่าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์แบบเดียวกัน

หากคุณต้องการประหยัดงบประมาณในระบบทำความเย็น หรือระบบ HVAC อาจจะเลือกใช้เครื่องทำความเย็นแบบไกลคอลแทน ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ เพียงอย่างเดียว แม้ไกลคอลจะมีต้นทุนสูงกว่าน้ำ แต่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และการใช้งานเมื่อเวลาผ่านไปได้

ประเภทที่นิยมมากที่สุดของเครื่องทำความเย็นแบบไกลคอลคือเครื่องทำความเย็นแบบ Direct Expansion (DX) ซึ่งได้อัตราประสิทธิภาพสูง ด้วยต้นทุนระดับปานกลาง และมีความซับซ้อนในการติดตั้งอยู่เล็กน้อย โดยรวมแล้ว การเลือกใช้ชิลเลอร์ทั้ง 2 แบบ ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติงานที่จำเป็นต้องพิจารณาอุณหภูมิแวดล้อมสำหรับสภาพแวดล้อมก่อนเลือกใช้ประเภทเครื่องทำความเย็นข้างต้นครับ

เครื่องทำความเย็นประเภท ไกลคอล สามารถตั้งค่าให้ทำงานในร้านค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าในร้านค้า โรงพยาบาล โรงงานแปรรูปอาหารและโรงงานได้

• ข้อสรุป :
ประเภทของชิลเลอร์ที่ต้องการเลือกใช้ ขึ้นอยู่กับการใช้งานและวิธีการใช้งาน อย่างไรก็ตาม มีข้อดีหลายประการในการใช้เครื่องทำความเย็นแบบไกลคอล (Glycol) ในการผสมกับน้ำเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำความเย็นเพิ่มเติม

โดยไกลคอลมีอยู่สองประเภทด้วยกัน โพรพิลีนใช้สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องสำอาง ในขณะที่เอทิลีน ไกลคอลนิยมสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต (เนื่องจากมีคุณสมบัติมีพิษ) จุดเดือดและจุดเยือกแข็งของส่วนผสมไกลคอลสามารถปรับเปลี่ยนได้โดยการเปลี่ยนอัตราส่วน

ไม่ว่าจะเป็นระบบปรับอากาศ หรือเครื่องทำความเย็นประเภทไหนก็ตาม 𝗔𝗖𝗧 𝗔𝗱𝘃𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗼𝗼𝗹 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 เรายินดีให้คำปรึกษา ออกแบบ ผลิตและติดตั้ง ชิลเลอร์ให้ตรงตามความต้องการของคุณมากที่สุด

ไม่ว่าจะเป็น ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water cooled chillers) ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air cooled chillers) คุณภาพสูงสำหรับทุกอุตสาหกรรม รวมถึงเครื่องส่งลมเย็น FCU, AHU หลายประเภท ไปจนถึงการบริการแบบครบวงจรรวมถึง การออกแบบ ติดตั้ง และ วางระบบงานชิลเลอร์ และ ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ ทุกอุตสาหกรรม ทุกธุรกิจ

𝗔𝗖𝗧 𝗔𝗱𝘃𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗼𝗼𝗹 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 𝗹 𝗪𝗲 𝗮𝗿𝗲 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗰𝘁𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗼 𝗯𝗲 𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗹𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 𝗶𝗻 𝗱𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗻𝗱 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗶𝗻𝗴 𝗰𝗼𝗼𝗹𝗶𝗻𝗴 𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺𝘀

Line id : @advancecool
Email : info@advance-cool.com