การทำงานของระบบท่อส่งลม (Ductwork) - Advance Cool

การทำงานของระบบท่อส่งลม (Ductwork)

ติดตั้ง ชิลเลอร์ Chiller ราคา
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ชิลเลอร์
มกราคม 3, 2024
เครื่องปรับอากาศ
5 ปัญหาประจำของ เครื่องปรับอากาศ
มกราคม 3, 2024

การทำงานของระบบท่อส่งลม (Ductwork)

ระบบท่อ hvac

ท่อลมแอร์ ท่อดักส์ (Ductwork) เป็นส่วนสำคัญของระบบ HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) ใช้เพื่อกระจายอากาศในระบบปรับอากาศทั่วทั้งอาคาร มีบทบาทสำคัญในการรักษาสภาพอากาศ และ สิ่งแวดล้อม ภายในอาคาร รวมถึงคุณภาพอากาศ โดยหมุนเวียนอากาศร้อนหรือเย็นไปยังพื้นที่ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบท่อลมเป็นส่วนสำคัญในระบบควบคุมสภาพอากาศของอาคารใหญ่ทุกประเภท ช่วยในกระจายลมปรับอากาศได้ทั่วถึงทั้งอาคาร โดยประโยชน์มีทั้งการในด้านของความสะดวกสบาย คุณภาพอากาศที่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย ควบคุมการปนเปื้อนของอากาศ อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงาน


ระบบท่อ hvac
องค์ประกอบหลักของระบบท่อและวิธีการทำงานของระบบท่อ
• Ducts (Pipes and Trunks)
• Duct Transitions
• Duct plenum
• Flue Ducts
• Refrigerant Lines
• Air Handler
• Drain Pans and Lines

ในงานก่อสร้างและติดตั้งงานระบบระบายอากาศภายในอาคาร จะมีการจำแนกประเภทของท่อลมระบายอากาศ โดยระบบท่อ Duct สามารถแบ่งได้หลักๆ เป็น 4 ประเภทตามการใช้งานได้ดังนี้

1. ท่อดักส์จ่ายลมเย็น (Supply Air Duct)
2. ท่อดักส์ดึงลมกลับ (Return Air Duct)
3. ท่อดักส์ระบายอากาศ (Exhaust Air Duct)
4. ท่อดักส์ลมเติมอากาศ (Fresh Air Duct)

วิธีการทำงานของระบบท่ออากาศ

• การจ่ายอากาศ (Air Supply) :
ระบบท่อลมทำงานโดยกระจาย และหมุนเวียนลมปรับอากาศทั่วทั้งอาคาร เริ่มต้นจากอุปกรณ์ Air Side Unit เช่น AHU เพื่อปรับอุณหภูมิก่อนเข้าสู่ระบบท่อลม

• อากาศไหลกลับ (Return Air) :
เมื่ออากาศหมุนเวียนภายในอาคาร อุณหภูมิและคุณภาพจะค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆ ท่อลมกลับ หรือรีเทิร์นแอร์ จะรวบรวมอากาศที่มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น ส่งกลับไปยังอุปกรณ์ในระบบ HVAC เพื่อแลกเปลี่ยนความร้อน ในกระบวนการนี้ผู้ออกแบบระบบท่อดักส์ ต้องวางตำแหน่ง Return Air Grille และ Supply Air Grille อย่างเหมาะสม เพื่อให้อากาศไหลเวียนได้อย่างดีที่สุด

• ท่อจ่ายลมเย็น (Supply Ducts) :
อากาศที่ถูกปรับให้เหมาะสมจะถูกดันเข้าไปในท่อจ่ายลม ซึ่งมีหน้าที่กระจายอากาศไปยังโซนหรือห้องต่างๆ ในอาคาร โดยมีท่อที่ถูกออกแบบให้แยกออกจากท่อจ่ายหลักเพื่อกำหนดทิศทางการไหลเวียนของอากาศไปยังพื้นที่เฉพาะ

• การควบคุมการไหลเวียนของอากาศ (Airflow Control) :
แดมเปอร์ (Dampers) ที่อยู่ภายในระบบท่อจะควบคุมการไหลเวียนของอากาศไปยังโซนหรือห้องต่างๆ ทำให้สามารถควบคุมและปรับสมดุลการไหลเวียนของอากาศทั่วทั้งอาคารได้ ผู้ออกแบบระบบปรับอากาศสามารถปรับแต่งค่าแดมเปอร์ เพื่อควบคุมปริมาณอากาศปรับอากาศที่ส่งไปยังแต่ละพื้นที่ได้ตามความต้องการด้านอุณหภูมิเฉพาะพื้นที่

• ช่องจ่ายลม (Air Outlets, Air Grille) :
: ที่ปลายของท่อจ่ายลม จะมีรีจิสเตอร์ ตะแกรง หรือดิฟฟิวเซอร์ ติดตั้งอยู่ที่ผนัง เพดาน หรือพื้นของแต่ละห้อง ทำหน้าที่ช่วยกระจายอากาศปรับอากาศเข้าสู่พื้นที่ในขณะที่ให้รูปแบบการไหลของอากาศที่สามารถควบคุมได้

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการออกแบบท่อดักส์

• การออกแบบ :
การออกแบบท่อดักส์ มีขั้นตอนที่ละเอียดอ่อน ซับซ้อน ตามความต้องการของแต่ละอาคาร ตั้งแต่การกำหนดภาระความร้อนและความเย็น (Determine the heating and cooling loads) การกำหนดการไหลของอากาศ และข้อจำกัดของพื้นที่ ฯลฯ กระบวนการออกแบบระบบท่อดักส์ที่มีประสิทธิภาพจะสามารถส่งกระแสลมที่ต้องการไปยังแต่ละพื้นที่ในอาคารได้อย่างแม่นยำ เสถียร และประหยัดพลังงาน

• การเลือกวัสดุ (Material) :
การเลือกวัสดุที่เหมาะสมสำหรับงานท่อดักส์ สามารถพิจารณาได้จากปัจจัยต่างๆ เช่น ความต้องการของระบบ ประสิทธิภาพพลังงาน การลดเสียงรบกวน ต้นทุน ซึ่งวัสดุแต่ละชนิดมีข้อดีและเหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น

– อลูมิเนียม
อลูมิเนียมเป็นวัสดุที่นิยมใช้ เพราะมีคุณสมบัติด้านความทนทาน และมีน้ำหนักเบา ง่ายต่อการใช้งาน ทนทานต่อการกัดกร่อน เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีความชื้น แต่มีข้อเสียในด้านความทนความร้อนเมื่อเทียบกับวัสดุอื่น
-เหล็กกัลวาไนซ์
เหล็กกัลวาไนซ์(วัสดุที่เกิดจากกระบวนการนำสังกะสีมาชุบเคลือบตัวเหล็ก) มีคุณสมบัติด้านความเหนียวและป้องกันการกัดกร่อน เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง ทนความร้อน อย่างไรก็ตาม เหล็กกัลวาไนซ์มีข้อเสียด้านน้ำหนักที่มาก เมื่อเทียบกับวัสดุอื่นๆ
– ท่อไฟเบอร์กลาส
ท่อไฟเบอร์กลาส มีน้ำหนักเบา ไม่นำความร้อน จึงทำให้อากาศในท่อมีความเย็น จึงช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานได้อย่างมาก เนื่องจากไม่สูญเสียอากาศมากเท่ากับวัสดุอื่นๆ ไฟเบอร์กลาสยังเป็นวัสดุที่ทนทานต่อการกัดกร่อน ทำความสะอาดได้ง่าย แต่ไม่แข็งแรงเมื่อเทียบเท่ากับวัสดุอื่นๆ
– ท่อเฟล็กซ์
ท่อเฟล็กซ์เป็นท่อลมที่สามารถโค้งงอและบิดได้ เหมาะสำหรับความต้องการติดตั้งท่อลมในพื้นที่จำกัด มีจำหน่ายหลายขนาด ดัดแปลง หรือ ตัดตามความต้องการได้ง่าย

• การติดตั้ง (Installation) :
นอกจากการออกแบบแล้ว การติดตั้งท่อดักส์อย่างเหมาะสมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด ทั้งในขั้นตอนการประกอบและเชื่อมต่อส่วนท่อ ทั้งในท่อจ่ายและท่อส่งลมกลับ ฯลฯ เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ และใช้ความระมัดระวังสูง เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปิดผนึกข้อต่อ/จุดเชื่อมต่ออย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการรั่วไหลของอากาศ รวมถึงการวางโครงสร้างการติดตั้งด้วย

• ฉนวนกันความร้อน (Insulation) :
ฉนวนจะช่วยลดความร้อน การสูญเสียพลังงาน และป้องกันการควบแน่น วัสดุฉนวน เช่น ฉนวนใยแก้วหรือฉนวนโฟม เพื่อคลุมด้านนอกของท่อ ฉนวนท่อมีความสำคัญอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ เช่น ห้องใต้หลังคา

• การปรับสมดุลการไหลเวียนของอากาศ (Airflow Balancing) :
หลังการติดตั้งเสร็จสิ้น สิ่งสำคัญคือต้องปรับสมดุลการไหลเวียนของอากาศภายในระบบท่อ อย่างการปรับแดมเปอร์หรือรีจิสเตอร์ เพื่อให้ได้อัตราการไหลของอากาศที่ต้องการในพื้นที่ต่างๆ เพื่อประโยชน์การกระจายลมและรักษาอุณหภูมิให้สม่ำเสมอทั่วทั้งอาคาร

• การทดสอบการรั่วไหลของอากาศ (Air Leakage Testing) :
แนะนำให้ดำเนินการทดสอบการรั่วไหลของอากาศ เช่น การทดสอบการรั่วของท่อลม (Duct Leakage Test) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ HVAC และประสิทธิภาพของระบบท่อ การวัดปริมาณการรั่วไหลของอากาศจากท่อ จะช่วยระบุจุดที่ต้องการปรับปรุงหรือซ่อมแซม เพื่อลดค่าใช้จ่ายทั้งด้านพลังงาน และความเสียหายในอนาคตได้

• การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด (Maintenance) :
การบำรุงรักษาเป็นประจำเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ระบบท่อทำงานมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบท่อสำหรับการรั่วไหล ความเสียหายของท่อดักส์ หรือการอุดตัน การทำความสะอาดท่อช่วยขจัดฝุ่น เศษผง ฯลฯ จะช่วยทำให้คุณภาพอากาศภายในอาคารดีขึ้น

การติดตั้งระบบท่อส่งลม หรือ ท่อดักส์ ควรได้รับการควบคุม ดูแลจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบท่อดักส์ในอาคารของคุณ สามารถที่ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เหมาะสม และตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

Advance Cool Technology พร้อมให้บริการตั้งแต่ การออกแบบ ติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ ระบบชิลเลอร์ ในอาคาร สำนักงาน และโรงงานอุสาหกรรม ด้วยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และฝ่ายบริการ ที่พร้อมคัดสรรชิ้นส่วนและอุปกรณ์คุณภาพดีตามมาตรฐานสากล มาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับอาคาร เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด และการประหยัดพลังงาน พร้อมบริการหลังการขาย และการบริการซ่อมบำรุง-รักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

Line id : @advancecool
Email : info@advance-cool.com