การออกแบบ ระบบปรับอากาศ ที่มีประสิทธิภาพสำหรับห้างสรรพสินค้า - Advance Cool

การออกแบบ ระบบปรับอากาศ ที่มีประสิทธิภาพสำหรับห้างสรรพสินค้า

วิธีดูแลรักษาระบบปรับอากาศ Ductless
มกราคม 3, 2024
ติดตั้ง ชิลเลอร์ Chiller ราคา
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ชิลเลอร์
มกราคม 3, 2024

การออกแบบ ระบบปรับอากาศ ที่มีประสิทธิภาพสำหรับห้างสรรพสินค้า

ออกแบบ ระบบปรับอากาศ ห้างสรรพสินค้า

การออกแบบ และติดตั้ง ระบบปรับอากาศ สำหรับห้างสรรพสินค้าเป็นเรื่องซับซ้อน เนื่องจากเป็นศูนย์รวมของการใช้งานที่ต่างกันภายในอาคารเดียวกัน และแต่ละแอปพลิเคชันอาจมีความต้องการในการทำความเย็น ทำความร้อน และระบายอากาศเฉพาะพื้นที่

พื้นที่ในห้างสรรพสินค้า หมายถึง Atriums, ร้านค้าย่อย (Retail Store), ร้านอาหาร, Food Court, รวมไปถึงพื้นที่ส่วนบุคคล เช่น Office โดยทั่วไป การออกแบบและการเลือกประเภทของระบบปรับอากาศ และระบบ HVAC ปัจจัยในเรื่องต้นทุนการดำเนินงานจะมีอิทธิพลต่อการออกแบบ


พื้นที่เชิงพาณิชย์ที่กล่าวมาข้างต้นใช้พลังงานต่อตารางฟุตมากกว่าพื้นที่เชิงพาณิชย์อื่นๆ ถึง 5 เท่า เจ้าของธุรกิจสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการบรรลุผลดังกล่าวคือการอัปเกรด ปรับปรุง หรือติดตั้งระบบ 𝗛𝗩𝗔𝗖 ในอาคาร

ประโยชน์ของระบบ 𝗛𝗩𝗔𝗖 ในร้านค้าปลีกและร้านค้า

• ยอดขายที่เพิ่มขึ้น :
การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคาร อัปเกรดระบบแสงสว่างและระบบ HVAC ส่งผลให้สภาพแวดล้อมมีคุณภาพน่าอยู่มากขึ้น ซึ่งจะสามารถรักษาและดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นอีกด้วย ส่งผลให้ยอดขายของสถานที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

• ความสามารถในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้น :
การอัปเกรดระบบ HVAC จะช่วยในเรื่องการประหยัดพลังงานได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน ทำให้มีผลกำไรมากขึ้น

• ภาพลักษณ์ที่ดียิ่งขึ้น :
การออกแบบ HVAC ที่ดีจะช่วยเรื่องประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคาร การใช้ระบบประหยัดพลังงาน เป็นการแสดงความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้กับองค์กรของคุณได้ด้วย

• การออกแบบและการเลือกระบบ 𝗛𝗩𝗔𝗖 ของห้างสรรพสินค้า
มีปัจจัยหลายอย่างที่ควรพิจารณาเมื่อออกแบบ 𝗛𝗩𝗔𝗖 เช่น การจัดวางยูนิตและรูปทรงห้อง จะส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของอากาศ ระบบ 𝗛𝗩𝗔𝗖 มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพื้นที่แต่ละส่วนในห้างสรรพสินค้า นอกจากประสิทธิภาพของระบบแล้ว ยังต้องคำนึงถึงการใช้งาน ภาระความร้อน (ที่ผ่านเข้ามาทางประตู กระจก ฯลฯ) และความสวยงามของพื้นที่อีกด้วย

นักออกแบบภายใน และช่างเทคนิค จึงต้องร่วมกันพัฒนาระบบปรับอากาาศที่มีประสิทธิภาพรวมเข้ากับการตกแต่ง รวมถึงการหาวิธีปกปิดส่วนประกอบ อุปกรณ์ในการทำงานของระบบ 𝗛𝗩𝗔𝗖 ในอาคาร

ระบบ 𝗛𝗩𝗔𝗖 ที่มีประสิทธิภาพช่วยให้คุณประหยัดต้นทุนด้านพลังงาน และช่วยลด Carbon footprint ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญอย่างมาก เมื่อพิจารณาจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นและวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก

สิ่งที่ต้องพิจารณาสำหรับระบบ 𝗛𝗩𝗔𝗖 ของห้างสรรพสินค้า

• ประสิทธิภาพของระบบ : การตรวจสอบการใช้พลังงานเทียบกับปริมาณความเย็นและความร้อนที่ระบบสามารถให้ได้
• การใช้งานอาคาร : จุดประสงค์การใช้งานอาคาร
• ต้นทุนทุนเทียบกับระยะเวลาคืนทุน : จำนวนเงินที่ต้องจ่ายในการติดตั้ง หรือปรับปรุงระบบปรับอากาศใหม่ และจะใช้เวลานานแค่ไหนในการคืนต้นทุนของระบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการประหยัดพลังงานที่ตามมา
• อายุการใช้งานของระบบ : อายุขัยในการใช้งานของระบบทั้งหมด
• ความยืดหยุ่นของระบบ : ระบบจะสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลง การแปรผัน และการเพิ่มเติมใดๆ จากปัจจัยภายนอก และการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยได้อย่างไร ?
• สถานที่ตั้ง/พื้นที่ : อากาศภายนอก ข้อจำกัดด้านพื้นที่ และกฎหมายในแต่ละท้องถิ่น

ระบบ 𝗛𝗩𝗔𝗖 เชิงกลประกอบด้วยระบบการไหลของสารทำความเย็นแบบแปรผัน (VRF), ระบบแยกขยายโดยตรง (DX), น้ำเย็น (ระบายความร้อนด้วยน้ำและอากาศ), ระบบทำความเย็นแบบระเหย, ระบบไฮบริดต่างๆ และแม้แต่ระบบความร้อนใต้พิภพ (การผสมผสานระหว่างระบบระบายความร้อนเชิงกลและธรรมชาติ)

แต่ละระบบข้างต้นมีข้อดีและข้อเสียต่างกัน จึงจำเป็นต้องทำการเปรียบเทียบตัวเลือกของระบบโดยดูจากเงื่อนไขของโครงการ ตัวอย่างเช่น ระบบทำความเย็นแบบระเหย (evaporative cooling systems) จะมีประสิทธิภาพน้อยลงในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง

สำหรับระบบปรับอากาศที่นิยมใช้ในประเทศไทย ทั้งในพื้นที่ที่อยู่อาศัย อาคารเชิงพาณิชย์ และธุรกิจอื่นๆ สามารถแบ่งออกเป็น

• ระบบปรับอากาศระบบน้ำยา :
มีขนาด 1-25 ตันความเย็น นิยมใช้กับที่อยู่อาศัย อาคารขนาดเล็ก
• ระบบปรับอากาศ Packaged Unit :
แบ่งออกเป็นระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ และ ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ นิยมใช้กับอาคารสำนักงาน อาคารขนาดกลาง-ใหญ่ โดยระบบระบายความร้อนด้วยน้ำจะมี Cooling Tower หรือหอหล่อเย็นเป็นอุปกรณ์ในระบบ
• ระบบปรับอากาศระบบน้ำเย็น (𝗖𝗵𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿)
แบ่งออกเป็น ระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Chiller) และ ระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water Cooled Chiller) นิยมใช้กับอาคารเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ เช่น โรงแรม , ห้างสรรพสินค้า สำนักงาน ฯลฯ

โดยแอร์ชิลเลอร์นิยมใช้ในอาคารขนาดใหญ่ โรงงาน และห้างสรรพสินค้า โดยติดตั้งในพื้นนอกอาคาร หรือ ดาดฟ้าอาคาร

ระบบปรับอากาศจะแบ่งประเภทการจ่ายลม หรือจ่ายอากาศภายในอาคารเป็น 2 ระบบคือ
𝟭. 𝗗𝘂𝗰𝘁𝗲𝗱 𝗛𝗩𝗔𝗖 𝗦𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺𝘀 :
ระบบปรับอากาศแบบมีท่อส่งลมเย็น นิยมใช้ในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ มีประสิทธิภาพสูง โดยอากาศในพื้นที่จะถูกพัดลมดูดหมุนเวียนอากาศกลับไปที่คอยล์เย็นผ่านทางท่อลม โดยมีการเติมอากาศใหม่จากภายนอก มีการกรอง และขั้นตอนต่างๆ ระหว่างการหมุนเวียนอากาศ เพิ่มคุณภาพของอากาศ และส่งกลับไปยังพื้นที่ที่ต้องการ

𝟮. 𝗗𝘂𝗰𝘁𝗹𝗲𝘀𝘀 𝗛𝗩𝗔𝗖 𝗦𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺𝘀 :
ระบบปรับอากาศแบบไม่มีท่อส่งลม โดยใช้เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน อากาศในพื้นที่จะถูกพัดลมดูดหมุนเวียนไปยังคอยล์เย็นแล้วส่งกลับไปที่พื้นที่อีกครั้ง มีการระบายอากาศโดยพัดลมดูดอากาศที่ทำหน้าที่ดูดอากาศออกไปทิ้งยังภายนอก และเติมอากาศใหม่ตามช่องว่างของอาคาร เหมาะสำหรับอาคารขนาดเล็ก

• แนวทางในการออกแบบระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพที่เหมาะกับความต้องการของห้างสรรพสินค้า

1. ทำความเข้าใจข้อกำหนดเครื่องปรับอากาศของห้างสรรพสินค้า
อย่างที่กล่าวไปว่าการออกแบบระบบ HVAC ในอาคารห้างสรรพสินค้ามีความซับซ้อน เนื่องจากมีความต้องการจำเพาะของพื้นที่ที่ต่างกัน เช่น พื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่ พื้นที่ที่หลากหลายซึ่งมีความต้องการความเย็นที่แตกต่างกัน ความสำคัญคือการรักษาอุณหภูมิให้คงที่ในทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สาธารณะ ทางเดิน ร้านค้าเช่า พื้นที่จัดเก็บ ฯลฯ เน้นความจำเป็นในการกระจายอากาศอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการแปรผันของอุณหภูมิ กระแสลม และสร้างสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายสำหรับผู้บริโภค

2. การคำนวณโหลดและการปรับขนาดระบบ
คำนวณโหลดเพื่อกำหนดความต้องการความเย็นของห้างสรรพสินค้าตามปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดอาคาร จำนวนผู้ใช้งาน แสงสว่าง และอุปกรณ์ ปรับขนาดระบบปรับอากาศให้ถูกต้องเพื่อการทำงานของระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ การประหยัดพลังงาน และการควบคุมความชื้นที่เหมาะสม เน้นประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีการออกแบบ และปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้าน HVAC สำหรับการคำนวณโหลดที่แม่นยำในการปรับขนาดระบบ

ปรึกษาฟรีได้ที่ : Line id : @advancecool

3. การแบ่งโซนและ การออกแบบการกระจายอากาศ
ให้ความสำคัญในการแบ่งพื้นที่ของอาคารห้างสรรพสินค้าออกเป็นโซนต่างๆ ตามความต้องการด้านความเย็น และการปรับอากาศ รูปแบบการใช้งาน และระดับการเข้าใช้งานในแต่ละช่วงเวลา เลือกวิธีการกระจายอากาศที่เหมาะสม เช่นทางตะแกรง, ท่อลม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการไหลเวียนของอากาศและ อุณหภูมิที่สม่ำเสมอ เน้นความสำคัญของการพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ความสูงของเพดาน สิ่งกีดขวาง และลักษณะทางสถาปัตยกรรม เมื่อออกแบบระบบกระจายอากาศ

4. ประสิทธิภาพพลังงานและความยั่งยืน
ออกแบบกลยุทธ์การประหยัดพลังงานสำหรับระบบปรับอากาศในห้างสรรพสินค้า เช่น อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และระบบควบคุมอัจฉริยะ เทอร์โมสแตทที่ตั้งโปรแกรมได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานตามชั่วโมงการใช้งาน และอย่าลืมเน้นความสำคัญของการบำรุงรักษาเป็นประจำ การเปลี่ยนไส้กรอง และการปรับระบบให้เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์

5. คุณภาพอากาศและการระบายอากาศ
การรักษาคุณภาพอากาศภายในอาคารเป็นสิ่งสำคัญมาก อย่างการกำจัดไวรัส ฝุ่น มลพิษ สารก่อภูมิแพ้ และกลิ่น กล่าวคือมีอาคารจำเป็นต้องมีระบบกรองอากาศคุณภาพสูง ชุดระบายอากาศ และเครื่องฟอกอากาศ เพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศและสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการ

และเน้นความสำคัญของการจัดการการไหลเวียนของอากาศที่เหมาะสม ความสมดุลของอากาศที่จ่ายและอากาศเสีย และการปฏิบัติตามมาตรฐานและระเบียบการระบายอากาศ

6. การติดตามและควบคุมระบบ
นำระบบควบคุมขั้นสูงและระบบการจัดการอาคาร (BMS) มาใช้ เพื่อการตรวจสอบและควบคุมระบบปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ การเข้าถึงระยะไกล และการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงรุก ลดเวลาหยุดทำงานของระบบปรับอากาศ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เน้นความสำคัญของการฝึกอบรมพนักงานและการตรวจสอบระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าระบบปรับอากาศทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อระบบ HVAC ได้รับการออกแบบ ผู้ออกแบบจะออกแบบระบบตามพารามิเตอร์ที่ระบุตามความต้องการของอาคาร และธุรกิจ สิ่งสำคัญคือการบำรุงรักษาระบบ 𝗛𝗩𝗔𝗖 อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งแต่ละระบบก็มีการดูแลที่แตกต่างกันออกไป

หากไม่มีการดูแลระบบอย่างถูกต้อง ระบบอาจจะไม่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตามที่ต้องการ และมีประสิทธิภาพน้อยลง ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในอาคาร และจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณอย่างแน่นอน

𝗔𝗖𝗧 : 𝗔𝗱𝘃𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗼𝗼𝗹 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 ช่วยให้คำปรึกษาด้านความต้องการของระบบ HVAC ทั้งหมด ตั้งแต่ออกแบบ ติดตั้ง การบำรุงรักษา การตรวจสอบ ซ่อมแซม และอัพเกรด ตามความต้องการใน Solution ที่ดีที่สุดของธุรกิจของคุณ ทั้งในเรื่องประสิทธิภาพ และการประหยัดพลังงาน ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในการออกแบบระบบปรับอากาศทุกประเภทธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ ติดต่อเราเลยตอนนี้ !

Line id : @advancecool
Email : info@advance-cool.com