ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ชิลเลอร์ - Advance Cool

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ชิลเลอร์

ออกแบบ ระบบปรับอากาศ ห้างสรรพสินค้า
การออกแบบ ระบบปรับอากาศ ที่มีประสิทธิภาพสำหรับห้างสรรพสินค้า
มกราคม 3, 2024
ระบบท่อ hvac
การทำงานของระบบท่อส่งลม (Ductwork)
มกราคม 3, 2024

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ชิลเลอร์

ติดตั้ง ชิลเลอร์ Chiller ราคา

สำหรับระบบปรับอากาศ ในอาคารพาณิชย์ อุตสาหกรรม และแม้แต่ที่อยู่อาศัย ล้วนมี “ราคา” ตั้งแต่การติดตั้ง ไปจนถึงการบำรุงรักษาด้วยกันทั้งสิ้น โดยเฉพาะในระดับอาคารเชิงพาณิชย์ สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม ชิลเลอร์ ถือเป็นต้นทุนที่สูง สำหรับเพื่อใช้สร้างความเย็น และควบคุมอุณหภูมิ ทั้งต้นทุนแรกเริ่ม ออกแบบ ติดตั้ง และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ไปจนถึงค่าพลังงาน และอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือ “การบำรุงรักษา” เป็นประจำ


บทความนี้เราจะมาพิจารณาค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็น

ติดตั้ง ชิลเลอร์ Chiller ราคา

• ค่าติดตั้งชิลเลอร์
ราคาเริ่มต้นของการติดตั้งชิลเลอร์ จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาด และประเภทของชิลเลอร์ที่ต้องการ ตลอดจนความซับซ้อนของการติดตั้ง หากเป็นการติดตั้งในอาคารใหม่ หรือวางระบบปรับอากาศใหม่ นอกจากต้นทุนของเครื่องชิลเลอร์แล้ว ยังต้องพิจารณาในเรื่องต้นทุนการติดตั้ง ออกแบบ ผู้รับเหมา และวัสดุอื่นๆ อีกด้วย

• ค่าบำรุงรักษา
ค่าบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องของเครื่องทำความเย็นมีความสำคัญยิ่งกว่าที่จะต้องพิจารณา ราคาค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องทำความเย็น อายุการใช้งาน และความซับซ้อนของระบบ โดยทั่วไป

การบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็น หรือ ชิลเลอร์ อย่างสม่ำเสมอ ส่งผลดีกับระบบปรับอากาศที่จะสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนด้านพลังงาน สร้างความปลอดภัยแก่บุคลากร ธุรกิจ และทรัพย์สิน โดยการบำรุงรักษาชิลเลอร์ จะช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบปรับอากาศ ลดโอกาสเสียหายอันนำไปสู่การซ่อมแซมที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า หรือไปถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนเครื่องทำความเย็น และระบบปรับอากาศใหม่ทั้งหมด

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
เป็นการบำรุงรักษาตามวาระหรือระยะเวลาการใช้งานที่กำหนด เพื่อรักษาสภาพทำงานของชิลเลอร์ และระบบปรับอากาศให้คงประสิทธิภาพไว้ดีที่สุด โดยทั่วไปแผนงานบำรุงรักษา และดำเนินการ จะสามารถแบ่งได้เป็น แผนงานประจำเดือน ประจำ 3 เดือน ประจำ 6 เดือน และประจำปี ตามความเหมาะสม

ประโยชน์ของการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
• สามารถใช้เป็นข้อมูลในอนาคต เพื่อการวางแผน กำหนดการซ่อมบำรุงได้
• ลดความเสียหาย ลดเวลาการหยุดชะงักที่ส่งผลต่อการผลิต ดำเนินการของธุรกิจ
• ลดค่าใช้จ่าย ก่อนปัญหาจะใหญ่ขึ้น
• ยืดอายุการทำงานของเครื่องทำความเย็น

โดยแบ่งประเภทงานตามตัวอย่างต่อไปนี้
• งานตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ (การวัดเสียง วัดความสั่นสะเทือน แรงดัน ฯลฯ)
• งานทำความสะอาด
• งานปรับแต่ง ปรับตั้ง
• งานหล่อลื่น (เปลี่ยนถ่าย เติมน้ำมันหล่อลื่น, จารบี)
• งานระบบไฟฟ้า ปะปา
• งานควบคุมการจ้างซ่อม
• งานตรวจสอบวัดค่าพลังงาน

สำหรับ ชิลเลอร์ (Chiller Unit) สามารถแบ่งการตรวจสอบและบำรุงรักษาได้ ดังนี้

• ตรวจบันทึกค่าอุณหภูมิและความดันของน้ำเย็น/ความดันและอุณหภูมิของสารทำความเย็น ด้านเข้า และออกของ Evaporator และ Condenser
• ค่าแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้า/กำลังไฟฟ้า
• ชั่วโมงการทำงาน
• ค่าพิกัดการทำงานของเครื่อง (% Load)
• ทำความสะอาดภายนอกตัวเครื่อง
• ตรวจเช็คสภาพการไหลของน้ำจากแรงดันตกคร่อม
• ทำความสะอาดตู้ทำน้ำเย็น และตู้คอนโทรล
• ตรวจสอบความผิดปกติของเสียง การสั่นสะเทือน
• ตรวจสอบชุดสตาร์ทและคอนโทรล
• ตรวจสอบการทำงานระบบน้ำมันและสารทำความเย็น
• เปลี่ยนถ่ายน้ำยา และน้ำมันคอมเพรสเซอร์
• เปลี่ยนไส้กรองอากาศ ไส้กรองน้ำยา Filter Dryer Stainer

นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์อื่นในระบบทำความเย็นที่ต้องตรวจสอบ และบำรุงรักษาอย่างเป็นประจำ เช่น
• เครื่องส่งลมเย็น Fan coil / AHU
• เครื่องสูบน้ำเย็น (Chill/Cond/Water Pump)
• พัดลมระบายอากาศ (Exhaust Fan)
• หอผึ่งน้ำ/หอหล่อเย็น (Cooling Tower) เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอื่นๆ
• ค่าน้ำยาเคมีระบบ (ป้องกันตะกรัน สนิม ตะไคร่น้ำ)
• ค่าน้ำยาทำความสะอาดเครื่องทำความเย็น (Chiller)
• ค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมเพรสเซอร์ ไส้กรองน้ำมัน,สารทำความเย็น
• เครื่องมือซ่อมบำรุงรักษา/อำนวยความสะดวก เช่น เครื่องมือวัดอุณหภูมิอินฟราเรด เครื่องมือตรวจสอบรอยรั่ว ฯลฯ
• ค่าใช้จ่ายรายการวัสดุ อุปกรณ์สิ้นเปลือง เช่น สีทากันสนิม ฉนวน กาว อุปกรณ์ทำความสะอาดอื่นๆ เป็นต้น

โดยผู้ตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบทำความเย็น ต้องจัดทำรายงานประจำเดือน
• สรุป
• ใบรายงานผลการตรวจเช็คสภาพเครื่องจักร อุปกรณ์
• ใบบันทึกการเดินระบบประจำวัน
• ใบรายงานการซ่อมแซม แก้ไข
• ใบรายงานแจ้งซ่อม
• แผนงานเดือนถัดไป

สรุปแล้ว เครื่องทำความเย็น และ ชิลเลอร์ แม้จะมีต้นทุนที่สูงและมีความซับซ้อน แต่ก็สามารถให้ประโยชน์อย่างมากในแง่ของการควบคุมอุณหภูมิ แต่สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาเรื่องการจัดการต้นทุนการติดตั้งล่วงหน้าและค่าบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องของเครื่องทำความเย็น ไปจนถึงต้นทุนการใช้พลังงาน รวมถึงค่าซ่อมแซมและค่าเปลี่ยนอุปกรณ์ที่อาจเกิดขึ้นด้วย การบำรุงรักษาที่เหมาะสมสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องทำความเย็น และช่วยให้มั่นใจว่าระบบปรับอากาศจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง

ดังนั้นการหมั่นตรวจสอบสภาพชิลเลอร์ และระบบปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ ถือว่าเป็นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจไม่ควรมองข้าม ถือเป็นจุดเล็กๆ แต่มีความสำคัญไม่น้อยทีเดียว ที่จะเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

หลังจากเช็คลิสต์รายการตรวจสอบสภาพชิลเลอร์ในเบื้องต้นแล้ว หากพบว่ามีชิ้นส่วน หรือ อุปกรณ์ชำรุด บกพร่อง ควรดำเนินการแก้ไข และบำรุงรักษาในทันที โดยสามารถเรียกใช้บริการจากผู้ดูแลระบบ และมีความเชี่ยวชาญระบบชิลเลอร์ และระบบปรับอากาศ

Advance Cool Technology พร้อมให้บริการตั้งแต่ การออกแบบ ติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ ระบบชิลเลอร์ ในอาคาร สำนักงาน และโรงงานอุสาหกรรม ด้วยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และฝ่ายบริการ ที่พร้อมคัดสรรชิ้นส่วนและอุปกรณ์คุณภาพดีตามมาตรฐานสากล มาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับอาคาร เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด และการประหยัดพลังงาน พร้อมบริการหลังการขาย และการบริการซ่อมบำรุง-รักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

Line id : @advancecool
Email : info@advance-cool.com