ระบบน้ำหล่อเย็น (Cooling Water) - Advance Cool

ระบบน้ำหล่อเย็น (Cooling Water)

บริการติดตั้งระบบ HVAC ระบบปรับอากาศ
บริการระบบ HVAC มีอะไรบ้าง ?
มกราคม 3, 2024
heat pump ติดตั้งฮีทปั๊ม
การประยุกต์ใช้งาน Heat Pump (ฮีทปั๊ม)
มกราคม 3, 2024
ระบบน้ำหล่อเย็น Cooling Tower

ระบบน้ำหล่อเย็น (𝗖𝗼𝗼𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗪𝗮𝘁𝗲𝗿) เป็นส่วนสำคัญในการใช้งานได้ทั้งทางอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย เพื่อทำหน้าที่จัดการและควบคุมอุณหภูมิของเครื่องจักร อุปกรณ์ รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ของอุตสาหกรรม วัตถุประสงค์หลักของ “ระบบน้ำหล่อเย็น” คือใช้เพื่อถ่ายเทความร้อนส่วนเกินที่เกิดขึ้น ไม่ให้มีความร้อนที่สูงเกินไป และช่วงรักษาการทำงานที่มีประสิทธิภาพ


ระบบน้ำหล่อเย็น Cooling Tower


ระบบน้ำหล่อเย็นมีหลายประเภท ถูกออกแบบและนำมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการทาง และการใช้งานเฉพาะด้านของแต่ละ Application ซึ่งการเลือกประเภทระบบหล่อเย็น ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น การใช้งาน ตำแหน่งที่ตั้ง ปริมาณความร้อนที่ต้องการถ่ายเท ทรัพยากร ต้นทุน และข้อพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม

วิธีการทำความเย็นของระบบหล่อเย็น

• การทำความเย็นโดยตรง (𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁 𝗖𝗼𝗼𝗹𝗶𝗻𝗴) :
น้ำหล่อเย็นจะถูกนำจ่ายโดยตรงไปยังพื้นผิวหรืออุปกรณ์ที่เกิดความร้อน ซึ่งจะถูกดูดซับและนำความร้อนออกไป

• การระบายความร้อนทางอ้อม (𝗜𝗻𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁 𝗖𝗼𝗼𝗹𝗶𝗻𝗴) :
น้ำหล่อเย็นจะไหลเวียนผ่านตัวแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อถ่ายเทความร้อนออกจากระบบ

ประเภทของน้ำหล่อเย็นที่นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรม

• 𝗢𝗽𝗲𝗻-𝗟𝗼𝗼𝗽 𝗖𝗼𝗼𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗦𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺 :
หรือน้ำหล่อเย็นระบบเปิด เป็นระบบทำความเย็นแบบครั้งเดียว น้ำหล่อเย็นจะถูกดึงมาจากแหล่งธรรมชาติ หมุนเวียนผ่านอุปกรณ์ที่จะระบายความร้อน ก่อนบำบัดและปล่อยกลับลงสู่แหล่งน้ำ

มีข้อดีด้านการกระจายความร้อนที่มีประสิทธิภาพ ใช้ในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการกำจัดความร้อนสูง เช่น โรงไฟฟ้า และ งานอุตสาหกรรมหนัก แต่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีความเสี่ยงในการปนเปื้อนสูงกว่า

• 𝗖𝗹𝗼𝘀𝗲𝗱-𝗟𝗼𝗼𝗽 𝗖𝗼𝗼𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗦𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺 :
น้ำหล่อเย็นระบบปิด จะใช้น้ำหรือตัวกลางสำหรับการหล่อเย็นที่บรรจุอยู่ภายในวงจรแบบปิด น้ำจะไหลเวียนผ่านระบบทำความเย็นและกระบวนการหรือพื้นที่ที่ต้องการความเย็นโดยไม่ต้องสัมผัสกับสภาพแวดล้อมภายนอก

โดยมักใช้กันทั่วไปในระบบ HVAC, Data Center, กระบวนการทางอุตสาหกรรมทั่วไป และเหมาะกับโรงพยาบาลที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพน้ำสูง โดยน้ำหล่อเย็นระบบปิด จะช่วยลดการใช้น้ำและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่อาจต้องใช้ 𝗖𝗼𝗼𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗧𝗼𝘄𝗲𝗿 หรือหอหล่อเย็นในการกระจายความร้อน

วงจรระบบหล่อเย็นแต่ละประเภทมีข้อดีและข้อเสียต่างกัน ควรพิจารณาจากหลายปัจจัย รวมถึงความสมดุลด้านประสิทธิภาพ ต้นทุน และความยั่งยืน ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่ Line id : @advancecool

ส่วนประกอบระบบน้ำหล่อเย็น
หอหล่อเย็น (Cooling Towers)
• เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchangers)
• ปั๊ม
• ท่อและวาล์ว
• ระบบบำบัดสารเคมี

การใช้งานระบบน้ำหล่อเย็น

• กระบวนการทางอุตสาหกรรม : การผลิตไฟฟ้า การผลิต ปิโตรเคมี และการกลั่นน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ซึ่งอุปกรณ์และกระบวนการต่างๆ ก่อให้เกิดความร้อนจำนวนมาก
• ระบบ HVAC (การทำความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ) : เพื่อทำให้อาคารเย็นลงและควบคุมสภาพอากาศ
• Data Centers : ศูนย์ข้อมูลต้องการระบบระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพเพื่อรักษาอุณหภูมิของเซิร์ฟเวอร์และป้องกันความร้อนสูงเกินไป
• กระบวนการทางเคมี : ปฏิกิริยาเคมีจำนวนมากต้องการใช้ระบบน้ำหล่อเย็นเพื่อการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำ

การออกแบบและความซับซ้อนของระบบน้ำหล่อเย็นอาจมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความต้องการของธุรกิจและอุตสาหกรรม การออกแบบ ติดตั้งระบบหล่อเย็น ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมาก รวมไปถึงความปลอดภัยในการใช้งาน การบำรุงรักษา การทำความสะอาด การตรวจสอบคุณภาพน้ำ อีกด้วย

ทำไมอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ควรติดตั้งคูลลิ่งทาวเวอร์ ?

คูลลิ่งทาวเวอร์ (𝗖𝗼𝗼𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗧𝗼𝘄𝗲𝗿) หรือหอหล่อเย็น เป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบหล่อเย็น ที่ส่งผลต่อระบบทำความเย็นของอาคาร และเครื่องจักรในกระบวนการ รวมถึงระบบปรับอากาศในอาคารมีการใช้ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller System)

เพื่อให้ระบบต่าง ๆ สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และผลพลอยได้จากการประหยัดพลังงาน ถือว่าเป็นการลงทุนที่ได้รับประโยชน์หลายด้าน ทั้งความสะดวกในการใช้งานและความคุ้มค่า สามารถคืนทุนได้ไวจากการลดใช้พลังงาน สามารถใช้ได้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เช่น โรงไฟฟ้า โรงงานแปรรูปสารเคมี โรงงานปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และอาคารใหญ่ เช่น สนามบิน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า โรงแรม เป็นต้น

𝗔𝗱𝘃𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗼𝗼𝗹 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 ยินดีให้คำปรึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกท่าน เรามีทีมงานที่พร้อมดูแลหน้างานในทุกพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย ไปจนถึงประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า ลาว กัมพูชา ฯลฯ ตั้งแต่ ขั้นตอนการออกแบบ ติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ ระบบชิลเลอร์ ในทุกธุรกิจ และอุตสาหกรรมทุกประเภท

ด้วยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และฝ่ายบริการ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในการออกแบบระบบปรับอากาศทุกประเภทธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ

Line id : @advancecool
Email : info@advance-cool.com