คูลลิ่งทาวเวอร์แบบปิด - Advance Cool
ชิลเลอร์ขนาดใหญ่ Screw Compressor
มกราคม 11, 2017
ติดตั้งระบบทำน้ำร้อน heat pump
ฮีทปั๊ม (Heat Pump)
มกราคม 11, 2017

คูลลิ่งทาวเวอร์แบบปิด

cooling tower คูลลิ่งทาวเวอร์

คูลลิ่งทาวเวอร์ ระบบปิด

หอหล่อเย็น คูลลิ่งทาวเวอร์ ( Cooling Tower ) เป็นหัวใจสำคัญในการทำหน้าที่ระบายความร้อนออกจากในคอนเดนเซอร์แล้วกลับมาใช้งานอีกครั้ง สามารถนำไปใช้ในการระบายความร้อนในกระบวนการต่างๆ เช่น กระบวนการผลิต หรือ ใช้ในการระบายความร้อนจากระบบปรับอากาศในอาคาร เช่น โรงแรม , โรงพยาบาล , ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

มักจะใช้ควบคู่กับเครื่องปรับอากาศแบบศูนย์รวม หรือ ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำโดยชิลเลอร์จะใช้น้ำเป็นตัวนำพาความเย็นไปที่จุดต่าง ๆ ในอาคาร จนถึงขั้นตอนสุดท้ายจะถูกดูดกลับไปยังเครื่องทำน้ำเย็นอีกครั้งเพื่อลดอุณหภูมิ เป็นวงจรการทำความเย็น

ด้วยเหตุนี้ Cooling Tower จึงเป็นระบบหล่อเย็นที่ประหยัดพลังงานมาก เหมาะสำหรับการใช้น้ำหล่อเย็นที่ต้องการน้ำสะอาด และ อุณหภุมิในการหล่อเย็นไม่ต่ำกว่า 30องศา

หลัการทำงานเหมือนคูลลิ่งทาวเวอร์ทั่วไป เพียงแต่น้ำใน Process จะวิ่งอยู่ในคอยล์ที่ทำด้วยวัสดุสแตนเลส 304 ในระบบปิด100% ทำให้ไม่สัมผัสอากาศหรือสิ่งสกปรกใดใด

โครงสร้างภายนอก คูลลิ่งทาวเวอร์ ของเราสามารถผลิตได้ทั้งสแตนเลส และซิงค์