การดูแลคุณภาพน้ำ "เครื่องชิลเลอร์" - Advance Cool

การดูแลคุณภาพน้ำ “เครื่องชิลเลอร์”

ซ่อม ชิลเลอร์
Chiller แค่ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ ?
มกราคม 3, 2024
น้ำมัน ชิลเลอร์
การเปลี่ยนน้ำมันคอมเพรสเซอร์ใน เครื่องทำความเย็น
มกราคม 3, 2024
บำบัด เครื่องทำน้ำเย็น ชิลเลอร์

ชิลเลอร์ (Chiller) เป็นส่วนสำคัญของระบบทำความเย็นทางอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ ที่ต้องได้รับการการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อคงประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งาน อย่างหนึ่งคือการดูแลคุณภาพน้ำ เพราะ คุณภาพน้ำที่ไม่ดี อาจทำให้เกิดความเสียหาย และปัญหาอื่นๆ ตามมา เช่น เกิดการกัดกร่อน การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ สิ่งปนเปื้อน การเกิดตะกรัน ฯลฯ ที่ส่งผลให้ถ่ายเทความร้อนของชิลเลอร์ไม่มีประสิทธิภาพ


บำบัด เครื่องทำน้ำเย็น ชิลเลอร์

วิธีการบำบัดน้ำหล่อเย็น

• การกรอง (Filtration) : การกำจัดอนุภาคและตะกอนออกจาก Chiller Water

• การควบคุมตะกรันและการกัดกร่อน (Scale and Corrosion Control) : ป้องกันการเกิดตะกรันและการกัดกร่อนของโลหะ

• การควบคุมจุลินทรีย์ (Microbial Control) : ลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนทางชีวภาพ

• การปรับสมดุลค่า pH (pH Balancing) : การรักษาระดับค่า pH ของน้ำให้เหมาะสม

แนวทางการดูแลรักษาเชิงป้องกันที่ดีที่สุดในการดูแลคุณภาพน้ำอย่างยั่งยืน

• การวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพน้ำเป็นประจำ
• ทำความสะอาดและการเปลี่ยนตัวกรอง สารเคมี และอุปกรณ์
• ดูแลและจัดการกระบวนการบำบัดน้ำอย่างเหมาะสม

ประโยชน์ของการดูแลคุณภาพน้ำในชิลเลอร์

• เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ลดการใช้พลังงานและต้นทุนการดำเนินงาน
• การถ่ายเทความร้อนที่ดีขึ้น ป้องกันการเกาะตัวของตะกรัน เพื่อการแลกเปลี่ยนความร้อนที่ดีขึ้น
• ยืดอายุการใช้งาน และลดการสึกหรอของ Chiller รวมถึงส่วนประกอบ
• เพื่อสิ่งแวดล้อม และกฎข้อบังคับให้ตรงตามมาตรฐานการปล่อยน้ำเสีย

สรุป :
การดูแลคุณภาพน้ำในชิลเลอร์ มีความสำคัญในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของชิลเลอร์เป็นอย่างมาก เราควรดูแลและบำบัดคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง และรักษาประสิทธิภาพของเครื่องทำความเย็นที่ดีที่สุด

โซลูชั่นบำบัดน้ำที่ยั่งยืน และครอบคลุม จะช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องทำความเย็น ลดการใช้พลังงาน และรับประกันการดำเนินงานเครื่องทำความเย็นที่ยั่งยืนและคุ้มค่า ช่วยสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Advance Cool Technology พร้อมให้บริการตั้งแต่ การออกแบบ ติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ ระบบชิลเลอร์ ในอาคาร สำนักงาน และโรงงานอุสาหกรรม ด้วยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และฝ่ายบริการ ที่พร้อมคัดสรรชิ้นส่วนและอุปกรณ์คุณภาพดีตามมาตรฐานสากล มาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับอาคาร เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด และการประหยัดพลังงาน พร้อมบริการหลังการขาย และการบริการซ่อมบำรุง-รักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

Line id : @advancecool
Email : info@advance-cool.com