ระบบ ชิลเลอร์ VS ระบบ HVAC - Advance Cool

ระบบ ชิลเลอร์ VS ระบบ HVAC

ahu vs fcu
Air Handling Unit (AHU) ต่างกับ Fan Coil Unit (FCU) อย่างไร ?
สิงหาคม 24, 2022
ติดตั้ง ชิลเลอร์
ขั้นตอนการ ติดตั้ง ชิลเลอร์
สิงหาคม 29, 2022
chiller ชิลเลอร์

ความแตกต่างระหว่างระบบ ชิลเลอร์ และระบบ HVAC

เพราะกระบวนการทางอุตสาหกรรมนับไม่ถ้วน สร้างพลังงานความร้อนเป็นผลพลอยได้ เนื่องจากกระบวนการผลิตส่วนใหญ่ต้องการอุณหภูมิในการทำงานเฉพาะ ความร้อนที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาของกระบวนการต่างๆ อาจไม่ส่งผลดีต่อผลิตภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ในกระบวนการการผลิตได้ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพที่สุด กระบวนการผลิตจำเป็นต้องมีการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม ซึ่งสามารถทำได้โดยการทำ “ความเย็น”

ตัวเลือกการทำความเย็นที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่ เครื่อทำความเย็น หรือ ชิลเลอร์ (Chiller) และระบบความร้อน ความเย็น และการระบายอากาศ ที่เรียกกันว่า HVAC (Heating, Ventilation, and Air-conditioning) บทความนี้จะกล่าวถึงความแตกต่างในจุดสำคัญของทั้งสองระบบครับ


• ระบบ HVAC คืออะไร ?
ระบบ HVAC เป็นอุปกรณ์ที่รวมเอาฟังก์ชันของ การระบบความร้อน ความเย็น และการระบายอากาศ รวมไปถึงการปรับสภาพและหมุนเวียนอากาศไว้ด้วยกัน อุปกรณ์เหล่านี้ใช้หลักการพลศาสตร์ของไหลและการแลกเปลี่ยนพลังงานความร้อนเพื่อให้เกิดความเย็น

ระบบ HVAC สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้มีการควบคุมอุณหภูมิสำหรับสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น อาคารที่พักอาศัย อาคารเชิงพาณิชย์ โรงพยาบาล และพื้นที่การผลิตทางอุตสาหกรรม

อ่านบทความ “ระบบ HVAC เชิงพาณิชย์แตกต่างจากระบบ HVAC ในที่พักอาศัยอย่างไร ?” อ่านบทความได้ ที่นี่

• ระบบ HVAC ทำงานอย่างไร ?
ระบบ HVAC ทำงานโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนด และความต้องการของอาคาร จะจัดเตรียมฟังก์ชันพื้นฐานตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไปจากสามฟังก์ชันของ การระบบความร้อน ความเย็น และการระบายอากาศ

○ ระบบความร้อน (Heating)
ระบบ HVAC รวมองค์ประกอบความร้อนซึ่งสร้างและหมุนเวียนอากาศร้อนส่วนกลาง ผ่านโครงสร้างอาคารที่เชื่อมต่อกัน ระบบความร้อนมีหลายแบบ ซึ่งจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป เช่นการใส่ขดลวดไฟฟ้า หรือ Electric Heater เข้าไปในระบบ ซึ่งจะสามารถเติมความร้อนเข้าสู่ระบบได้ทันที ควบคุมง่าย แต่ใช้พลังงานสูง

หรือระบบนำความร้อนที่ระบายทิ้งมาใช้ใหม่ (Recovery Reheat System) ระบบนี้สามารถนำความร้อนที่จะถูกระบายทิ้ง มาเติมเข้าสู่ระบบอีกครั้ง ซึ่งระบบนี้จะพึ่งพาโหลดความร้อนในห้อง Recovery Reheat System เป็นระบบที่มีความซับซ้อน และมีค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ที่สูงกว่า แต่มีข้อดีเรื่องประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นผลดีในระยะยาว

○ การระบายอากาศ (Ventilation)
ส่วนประกอบการระบายอากาศของระบบ HVAC โดยพื้นฐานจะทำหน้าที่หมุนเวียนอากาศที่อยู่ในอาคาร โดยจะกำจัดสิ่งปนเปื้อน อากาศเสีย ความชื้นส่วนเกิน ฯลฯ ที่ไหลเวียนอยู่ในอาคารออกไป และแทนที่ด้วยอากาศบริสุทธิ์ ที่ผ่านการกรองแล้วจากสภาพแวดล้อมภายนอก

○ การทำความเย็น และการปรับอากาศ (Air-conditioning)
ส่วนประกอบการทำความเย็น และปรับอากาศของระบบ HVAC จะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำความเย็น ในขณะที่มีการควบคุมระดับความชื้น ให้เหมาะสมที่สุดอีกด้วย ระบบปรับอากาศโดยทั่วไปประกอบด้วยหน่วยทำความเย็นที่ทำให้อากาศหมุนเวียนเย็นขึ้น ในขณะที่เครื่องดึงลมอุ่นออกจากพื้นที่

• ระบบ Chiller คืออะไร?
ชิลเลอร์(Chiller) หรือเครื่องทำความเย็น เป็นระบบปรับอากาศ ทำหน้าที่ผลิตน้ำเย็นหรือปรับลดอุณหภูมิน้ำผ่านวงจรปิดซ้ำๆ ผ่านวงจรการทำความเย็นอย่างต่อเนื่อง เพื่อจ่ายไปยังเครื่องปรับอากาศ ในส่วนต่างๆ ของอาคาร

• ชิลเลอร์ (Chiller) ทำงานอย่างไร?
กระบวนการส่วนใหญ่ใช้คุณสมบัติทางกายภาพของส่วนประกอบของเหลว เช่นน้ำ เพื่อทำให้เย็นลง หลักการทำงานของชิลเลอร์ตามระบบทำความเย็น มีทั้งระบบทำความเย็นแบบอัดไอ (Vapor compression chillers) และ ระบบทําความเย็นแบบดูดซึม (Vapor absorption chillers)

○ ระบบทำความเย็นแบบอัดไอ (Vapor compression chillers)
เครื่องทำความเย็นแบบอัดไอใช้คอมเพรสเซอร์เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสารทำความเย็นในระบบ เป็นประเภทที่พบบ่อยที่สุด สามารถแบ่งเป็นเครื่องทำความเย็นด้วยน้ำ (water cooled chiller) หรือเครื่องทำความเย็นด้วยอากาศ (air-cooled chillers)

○ ระบบทําความเย็นแบบดูดซึม (Vapor absorption chillers)
เครื่องทำความเย็นระบบดูดซึมจะใช้แหล่งความร้อน (heat source) เพื่อขับเคลื่อนสารทำความเย็นไปรอบๆ ระบบ แทนที่จะใช้คอมเพรสเซอร์แบบกลไก สารทำความเย็นในเครื่องทำความเย็นเหล่านี้จะเคลื่อนที่ไปมาในบริเวณที่มีอุณหภูมิและความดันต่างกัน

● สรุปความแตกต่างของระบบ Chiller กับ ระบบ HVAC
ทั้ง 2 ระบบมีความแตกต่างกันในด้านการออกแบบและการใช้งาน ความแตกต่างที่สำคัญ และเห็นได้ชัดเจนมีดังนี้

chiller ชิลเลอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ วงจรการทำความเย็น
ชิลเลอร์สำหรับกระบวนการส่วนใหญ่มาพร้อมกับวงจรทำความเย็นและน้ำที่แยกเป็นอิสระ หากวงจรการทำความเย็น วงจรหนึ่งล้มเหลว ก็ยังมีอุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถทำงานได้อยู่ แต่ไม่เต็มประสิทธิภาพ แต่ระบบ HVAC คือหน่วยทำความเย็นแบบศูนย์กลาง เมื่อมีส่วนประกอบใดหยุดทำงาน ระบบทั้งหมดก็จะหยุดไปด้วย

○ การทำงาน
ชิลเลอร์อุตสาหกรรม ถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดการกับการระบายความร้อนของกระบวนการผลิตต่างๆ โดยตรง ในส่วนของระบบ HVAC ถูกสร้างขึ้นเพื่อควบคุมอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่ที่กำหนด และมีความซับซ้อนมากกว่า และชิลเลอร์ ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของ Process ที่นิยมใช้ประกอบระบบ HVAC เมื่อจำเป็นต้องมีการระบายความร้อนในกระบวนการโดยตรง

ระบบปรับอากาศ มีเครื่องมือ อุปกรณ์และความซับซ้อนมากมายในการทำงาน มีหลายอุปกรณ์ทำหน้าที่คล้ายคลึงกัน เช่น Evaporative Condenser กับ คูลลิ่งทาวเวอร์,ชิลเลอร์ กับ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger) หรือ เครื่องทำความเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ กับ เครื่องทำความเย็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นต้น

ชิลเลอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝗔𝗖𝗧 𝗔𝗱𝘃𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗼𝗼𝗹 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 ออกแบบ ผลิต ติดตั้งและจำหน่าย ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water cooled chillers) ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air cooled chillers) คุณภาพสูงสำหรับทุกอุตสาหกรรม รวมถึงเครื่องส่งลมเย็น FCU, AHU หลายประเภท ไปจนถึงการบริการแบบครบวงจรรวมถึง การออกแบบ ติดตั้ง และ วางระบบงานชิลเลอร์ และ ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ ทุกอุตสาหกรรม ทุกธุรกิจ

𝗔𝗖𝗧 𝗔𝗱𝘃𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗼𝗼𝗹 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 𝗹 𝗪𝗲 𝗮𝗿𝗲 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗰𝘁𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗼 𝗯𝗲 𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗹𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 𝗶𝗻 𝗱𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗻𝗱 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗶𝗻𝗴 𝗰𝗼𝗼𝗹𝗶𝗻𝗴 𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺𝘀

Line id : @advancecool
Email : info@advance-cool.com