ประเภทของชิลเลอร์และการใช้งาน - Advance Cool

ประเภทของชิลเลอร์และการใช้งาน

อุปกรณ์ ชิลเลอร์ Chiller
อุปกรณ์หลักสำคัญของชิลเลอร์ (CHILLER) มีอะไรบ้าง
พฤษภาคม 10, 2022
ประเภทคอมเพรสเซอร์ ชิลเลอร์ Chiller
ประเภทของ ชิลเลอร์ และการใช้งาน ตอนที่ 2
มิถุนายน 7, 2022
ประเภทชิลเลอร์

ระบบทำความเย็น (Chiller) หรือ ชิลเลอร์ มีทั้งขนาดใหญ่และเล็ก โดยส่วนมากระบบนี้นิยมใช้อยู่ในโรงงาน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และอาคารขนาดใหญ่ ที่มีความซับซ้อน 𝗖𝗵𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿 จะช่วยทำให้เครื่องจักรหัวใจหลักของการผลิตทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมถึงช่วยให้เจ้าของธุรกิจประหยัดพลังงาน และลดค่าใช้จ่ายแฝง ควบคุมงบประมาณได้มากกว่า

วันนี้เราจะมาพูดถึงประเภทของเครื่องทำความเย็น (Chiller) ตลอดจนข้อดีและข้อเสียของเครื่องทำความเย็น หรือ Chiller แต่ละประเภท พร้อมกับตัวอย่างบางส่วนของ Application ที่ใช้ระบบทำความเย็น

ประเภทของระบบทำความเย็น (Chiller types)

การจัดประเภท ชิลเลอร์ ตามระบบการทำความเย็น
ระบบทำความเย็นแบบอัดไอ (𝗩𝗮𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗰𝗵𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀) และ ระบบทําความเย็นแบบดูดซึม (𝗩𝗮𝗽𝗼𝗿 𝗮𝗯𝘀𝗼𝗿𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗰𝗵𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀)
Vapour compression chillersระบบทำความเย็นแบบอัดไอ (Vapour compression chillers)

เครื่องทำความเย็นแบบอัดไอใช้คอมเพรสเซอร์เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสารทำความเย็นในระบบ เป็นประเภทที่พบบ่อยที่สุด สามารถแบ่งเป็นเครื่องทำความเย็นด้วยน้ำ (water cooled chiller) หรือเครื่องทำความเย็นด้วยอากาศ (air-cooled chillers)

● ระบบทําความเย็นแบบดูดซึม (Vapor absorption chillers)

เครื่องทำความเย็นระบบดูดซึมจะใช้แหล่งความร้อน (heat source) เพื่อขับเคลื่อนสารทำความเย็นไปรอบๆ ระบบ แทนที่จะใช้คอมเพรสเซอร์แบบกลไก สารทำความเย็นในเครื่องทำความเย็นเหล่านี้จะเคลื่อนที่ไปมาในบริเวณที่มีอุณหภูมิและความดันต่างกัน

ชิลเลอร์ทั้งสองประเภทมีส่วนประกอบที่สำคัญเหมือนกัน เช่นเครื่องระเหย (evaporator) ,คอมเพรสเซอร์ (compressor), คอนเดนเซอร์ (condenser) และ expansion valve


การจัดประเภท ชิลเลอร์ ตามการระบายความร้อน (𝗮𝗶𝗿 𝗰𝗼𝗼𝗹𝗲𝗱 𝗮𝗻𝗱 𝘄𝗮𝘁𝗲𝗿 𝗰𝗼𝗼𝗹𝗲𝗱 𝗰𝗵𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀)
เมื่อพูดถึงการระบายความร้อนด้วยอากาศหรือการระบายความร้อนด้วยน้ำ ความร้อนที่เป็นส่วนเกินจะถูกขับออกจากอาคารผ่านทางคอนเดนเซอร์ของเครื่องทำความเย็น

หลักการทำงานของเครื่องทำความเย็นทั้งแบบระบายความร้อนด้วยอากาศและน้ำจะเหมือนกัน คอมเพรสเซอร์จะทำหน้าที่ดันสารทำความเย็น หรือน้ำยาแอร์ไปรอบๆ เครื่องทำความเย็นระหว่างคอนเดนเซอร์ และ expansion valve สู่ evaporator และกลับไปยังคอมเพรสเซอร์

ส่วนที่ทำให้ ชิลเลอร์ที่ระบายความร้อนด้วยอากาศ และชิลเลอร์ที่ระบายความร้อนด้วยน้ำมีข้อแตกต่าง คือพัดลมระบายความร้อนด้วยอากาศผ่านท่อระบายความร้อนของคอนเดนเซอร์ซึ่งช่วยระบายความร้อน ส่วนชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำมีคอนเดนเซอร์ที่ปิดสนิท และน้ำจะถูกสูบผ่านเพื่อระบายความร้อนและกระจายตัวผ่านหอทำความเย็น (Cooling Tower) และ Cooling tower จะทำหน้าที่ใช้พัดลมเพื่อระบายความร้อนออก

ข้อดีข้อเสียระหว่าง 𝗪𝗮𝘁𝗲𝗿 𝗰𝗼𝗼𝗹𝗲𝗱 𝗰𝗵𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 และ 𝗔𝗶𝗿 𝗰𝗼𝗼𝗹𝗲𝗱 𝗰𝗵𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀

● ชิลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water cooled chillers)

Vapor absorption chillers-01ข้อดี

1.เครื่องทำน้ำเย็นที่ระบายความร้อนด้วยน้ำมีประสิทธิภาพมากกว่า โดยเฉพาะสถานที่ที่ต้องการทำความเย็นในปริมาณมาก หรืออาคารขนาดใหญ่ โดยใช้การระเหยของน้ำเพื่อกระจายความร้อนซึ่งใช้พลังงานน้อยกว่า และน้ำยังมีความจุความร้อนจำเพาะ (higher heat capacity) ที่สูงกว่าอากาศ จึงสามารถระบายความร้อนได้ง่ายกว่าด้วยตัวของมันเอง
2.ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำสามารถรองรับน้ำหนักได้มากขึ้น เมื่อเทียบกับการระบายความร้อนด้วยอากาศ

3.ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำโดยทั่วไปมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า

ข้อเสีย

1. Water cooled chillers มีหอหล่อเย็นหรือ Cooling Tower เป็นหัวใจสำคัญ ที่ต้องจ่ายน้ำสะอาดอย่างต่อเนื่อง หากสถานที่ในการติดตั้งเครื่องทำความเย็นจำกัดในการใช้น้ำ ชิลเลอร์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำอาจจะไม่เหมาะกับพื้นที่นั้นๆ
2. ชิลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำซึ่งตั้งอยู่ในอาคาร เครื่องจักรขนาดใหญ่อาจจะสร้างเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนภายในอาคารได้มาก (ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีคอมเพรสเซอร์ที่ใช้)

3. ชิลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำใช้พื้นที่ภายในอาคารค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องจักร ปั๊ม หอหล่อเย็น รวมถึงพื้นที่การบำบัดน้ำ


● ชิลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air cooled chillers)

ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ

ข้อดี
1. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องทำความเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ เสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้งน้อยกว่า เพราะอุปกรณ์ของชิลเลอร์ประเภทนี้มีปริมาณน้อยกว่า
2. ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศใช้พื้นที่น้อยลง สามารถตั้งอยู่บนสุดของอาคาร ดาดฟ้า หลังคา ไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่ในอาคารสำหรับส่วนอื่นเพิ่มเติม

3. ชิลเลอร์ แบบระบายความร้อนด้วยอากาศต้องการการบำรุงรักษาน้อยกว่าเมื่อเทียบกับชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ การออกแบบที่เรียบง่ายกว่า และอุปกรณ์น้อยกว่า

ข้อเสีย

1. ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ โดยมากตั้งอยู่นอกอาคาร หากติดตั้งโดยไม่ได้มาตรฐาน หรือมีมาตรการ พัดลมและคอมเพรสเซอร์ทำให้เกิดเสียงรบกวนสู่บริเวณรอบข้างได้
2. ชิลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ มีอายุการใช้งานไม่นานเท่ากับชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ ด้วยการติดตั้งนอกอาคารทำให้ระบบสัมผัสกับอากาศภายนอก ไม่ว่าจะเป็นแสงแดด ฝน และลม ซึ่งหากใช้วัสดุไม่ได้คุณภาพ อาจจะเสื่อมคุณภาพได้ไวมากขึ้น

3.ชิลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยอากาศมีความเสี่ยงเสียหายจากปัญหาในระบบได้มากกว่าเช่น ปัญหาการอุดตัน จากการออกแบบที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือการลดต้นทุนด้วยการตัดอุปกรณ์ให้ไม่เพียงพอต่อการทำความเย็นในอาคาร


การใช้งานทางอุตสาหกรรม หรือธุรกิจทั่วไปสำหรับชิลเลอร์ (𝗧𝘆𝗽𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗜𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝗶𝗮𝗹 𝗔𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝗖𝗵𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀)

● อาคารขนาดใหญ่ (Large buildings)

หรืออาคารที่มีการทำความเย็นมากกว่า 400 ตันของเครื่องทำความเย็น หรือ 1,400 กิโลวัตต์ มักใช้เครื่องทำน้ำเย็นหรือ Chiller ที่ระบายความร้อนด้วยน้ำกับ centrifugal compressors หรือ Turbocor compressors ภายในระบบทำความเย็น และอาจใช้เครื่องทำความเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (air cooled chiller) ขนาดเล็ก แยกออกมาเพื่อจัดการกับภาระทำความเย็นอื่นๆ หรือจุดสำคัญเช่น ห้องควบคุม ฯลฯ

และอาจมีเครื่องทำความเย็นแบบดูดซึม (Absorption Chiller) ภายในระบบโรงงานส่วนกลาง โดยใช้ความร้อนเหลือทิ้ง อย่างเทคโนโลยีระบบ CHP (Combined Heat and Power) ในกรณีที่มีการใช้เชื้อเพลิงเช่น LPG, BIOGAS ระบบ CHP จะทำให้ได้ใช้ประโยชน์จากพลังงานไฟฟ้า ไปพร้อมๆ กับได้ลมร้อนหรือน้ำร้อนออกมาใช้ควบคู่กันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

● อาคารขนาดกลาง (Medium sized buildings)

หรืออาคารที่มีภาระการทำความเย็นประมาณ 200 – 400 ตันของเครื่องทำความเย็น หรือ 700 – 1,400 กิโลวัตต์ มักจะใช้ Screw compressors หรือ Turbocor compressors สามารถระบายความร้อนด้วยน้ำหรืออากาศ อาคารขนาดกลางอาจใช้เครื่องทำความเย็นแบบดูดซึม (absorption chiller) ควบคู่ด้วย หากมีความร้อนคุณภาพสูงเพียงพอ

● อาคารขนาดเล็ก (Small building)
ที่มีภาระการทำความเย็นต่ำกว่า 200 ตันหรือ 700 กิโลวัตต์ มักจะใช้ scroll compressors หรือ Turbocor compressors โดยทั่วไปแล้วจะมีการออกแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ หรือระบบอื่น เช่นระบบที่ปริมาณน้ำยาสามารถแปรผันได้ หรือ VRF (Variable Refrigerant Flow) ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของอาคารและภาระการทำความเย็น

ในครั้งหน้าเราจะมาพูดถึง เทคโนโลยีคอมเพรสเซอร์แบบต่างๆ ที่ใช้ในงานชิลเลอร์ หรือระบบทำความเย็นในปัจจุบัน รวมถึง Application การใช้งานกันครับ


หากคุณกำลังสนใจเรื่องเทคโนโลยีเครื่องทำความเย็น หรือต้องการปรับปรุงระบบทำความเย็น 𝗔𝗖𝗧 𝗔𝗱𝘃𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗼𝗼𝗹 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 มีผลิตภัณฑ์มากมายที่จะช่วยให้ระบบทำความเย็นของคุณทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ

ไม่ว่าจะเป็นชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ, Heat Pump, Cooling Tower, ERV, เครื่องเติมอากาศ ฯลฯ ดูสินค้าทั้งหมด ที่นี่

𝗔𝗖𝗧 𝗔𝗱𝘃𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗼𝗼𝗹 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 𝗹 𝗪𝗲 𝗮𝗿𝗲 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗰𝘁𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗼 𝗯𝗲 𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗹𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 𝗶𝗻 𝗱𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗻𝗱 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗶𝗻𝗴 𝗰𝗼𝗼𝗹𝗶𝗻𝗴 𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺𝘀

ผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต ออกแบบ และติดตั้ง เครื่องชิลเลอร์ ระบบหล่อเย็น ระบบปรับอากาศแบบครบวงจร เรามุ่งมั่นนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยคุณสร้างความเย็นที่ดีขึ้น จากระบบสู่ชีวิตของทุกคน

รับคำปรึกษาจากวิศวกรมืออาชีพเฉพาะทางได้ที่
Line id :
@advancecool Email : info@advance-cool.com