มาตรฐานชี้วัด "คุณภาพอากาศภายในอาคาร" IAQ - Advance Cool

มาตรฐานชี้วัด “คุณภาพอากาศภายในอาคาร” IAQ

ลดความชื้น ระบบปรับอากาศ
วิธีลดความชื้นในอาคารด้วยระบบ HVAC
มกราคม 31, 2024
IAQ HVAC System
การปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) ด้วยระบบ HVAC
มกราคม 31, 2024
คุณภาพอากาศในอาคาร HVAC

ACT เคยกล่าวถึง AQI (𝗔𝗶𝗿 𝗤𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝘆 𝗜𝗻𝗱𝗲𝘅) หรือเกณฑ์วัดคุณภาพอากาศไปแล้วในบทความ “รับมือ PM 2.5 ด้วยเทคโนโลยี HVAC” ซึ่ง 𝗔𝗤𝗜 เป็นเกณฑ์ของดัชนีคุณภาพอากาศสำหรับประเทศไทย โดยกรมควบคุมมลพิษ

สำหรับวันนี้เราจะมากล่าวถึง “คุณภาพอากาศภายในอาคาร (INDOOR AIR QUALITY) หรือ IAQ ซึ่งหมายถึงคุณภาพอากาศภายใน โครงสร้าง และบริเวณรอบอาคาร โดยเกี่ยวข้องกับปริมาณของละออง ฝุ่น สิ่งปนเปื้อน อุณหภูมิ ความชื้น ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ความสะดวก สบายของผู้อยู่อาศัยในตัวอาคาร

โดยทั่วไปแล้ว การจัดระดับคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) หมายถึงการประเมินหรือการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารหรือพื้นที่ปิด แต่ละองค์กร/อุตสาหกรรม ฯลฯ อาจใช้วิธีการ และมาตรฐานที่ต่างกัน ในการประเมิน IAQ และนี่คือองค์ประกอบ และดัชนีที่นิยมใช้ในการพิจารณาในการจัดอันดับ IAQ :
คุณภาพอากาศในอาคาร HVAC


• ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI):
จากที่กล่าวไปข้างต้น AQI เป็นมาตราส่วนตัวเลขที่ใช้ในวัดระดับคุณภาพอากาศในสถานที่เฉพาะ โดยคำนึงถึงความเข้มข้นของสารมลพิษ เช่น ฝุ่นละออง (PM2.5 และ PM10) โอโซน คาร์บอนมอนอกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และไนโตรเจนไดออกไซด์ AQI (𝗔𝗶𝗿 𝗤𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝘆 𝗜𝗻𝗱𝗲𝘅) มักใช้เพื่อบ่งชี้คุณภาพอากาศภายนอกโดยทั่วไป แต่ก็สามารถใช้ในอาคารบางประเภทได้เช่นกัน

• ระดับฝุ่นละออง (PM):
ระดับ PM โดยเฉพาะ PM2.5 และ PM10 เป็นตัวชี้วัดคุณภาพอากาศที่สำคัญ อนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็กจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ หากมีการสะสม จากการสูดดมโดยตรง การวัดและการให้คะแนนความเข้มข้นของอนุภาคในอากาศถือเป็นแนวทางปฏิบัติทั่วไปในการประเมิน IAQ

• ค่าสารระเหยง่าย (VOCs):
VOCs ย่อมาจาก Volatile Organic Compounds มีคุณสมบัติเป็นสารประกอบ เช่น สารเคมีหลาย ๆ ชนิด อย่างสารระเหยที่มีโมเลกุลคลอรีน และ ไม่มีคลอรีน ที่ถูกปล่อยออกมาจากแหล่งต่างๆ เช่น งานก่อสร้าง งานซ่อมแซม เฟอร์นิเจอร์ สีทาบ้าน และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ฯลฯ สารเหล่านี้ต้องได้รับการประเมินและจัดอันดับเพื่อควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคารได้

• ระดับคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2):
การตรวจสอบระดับ CO2 ใช้สำหรับการประเมินประสิทธิภาพการระบายอากาศ ระดับ CO2 ที่เพิ่มขึ้นเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงการระบายอากาศที่ไม่เพียงพอ ซึ่งอาจส่งผลต่อ IAQ ความสะดวกสบาย และสุขภาพของผู้อาศัยในอาคารได้

• ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity) :
ผู้ออกแบบระบบ HVAC ในตัวอาคาร ควรประเมินการออกแบบเพื่อรักษาระดับความชื้นที่เหมาะสม เนื่องจากความชื้นเป็นสาเหตุของการเจริญเติบโตของเชื้อราและการแพร่กระจายของไรฝุ่น การให้คะแนนระดับความชื้นภายในอาคารเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน IAQ

การควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Control) :
แม้ว่าจะไม่ใช่การวัดคุณภาพอากาศโดยตรง แต่การรักษาอุณหภูมิที่สะดวกสบายจะส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัยโดยรวม

IAQ เป็นดัชนีการวัดสภาพอากาศในอาคาร ที่แตกต่างกันออกไปตามรูปแบบการใช้งาน ธุรกิจ อุตสาหกรรมที่ต้องพิจารณาจากพารามิเตอร์หลายตัว ประเทศหรือภูมิภาคต่างๆ อาจมีแนวทางหรือมาตรฐานเฉพาะสำหรับ IAQ ไปจนถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการระบายอากาศและคุณภาพอากาศ

หากคุณสนใจเกี่ยวกับคะแนน IAQ ของอาคารหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง คุณอาจต้องการปรึกษากับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม แผนกสุขภาพ หรือฝ่ายบริหารอาคารในท้องถิ่น นอกจากนี้ อาคารบางแห่งอาจได้รับการประเมิน IAQ โดยที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งใช้อุปกรณ์พิเศษในการวัดพารามิเตอร์คุณภาพอากาศต่างๆ

ในบทความหน้าเราจะมาพูดถึงวิธีแก้ไข และปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารด้วย HVAC Solution หรือการใช้ระบบปรับอากาศในการทำงานควบคู่กับการรักษาคุณภาพอากาศกันครับ

𝗔𝗖𝗧 : 𝗔𝗱𝘃𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗼𝗼𝗹 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 เราสามารถช่วยคุณปรับแต่งโซลูชันตามการออกแบบ ตำแหน่งที่ตั้ง และการใช้งานของอาคาร ตามความต้องการของคุณ
เรามีทีมวิศวกรเฉพาะทางทางด้านปรับอากาศที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมให้คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการในทุกธุรกิจ ตอบสนองได้ทั้งความต้องการ และงบประมาณของคุณ
Line id : @advancecool
Email : info@advance-cool.com