เครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์ นวัตกรรมรับมือ PM 2.5 - Advance Cool

เครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์ นวัตกรรมรับมือ PM 2.5

ผลงาน ออกแบบ ติดตั้ง จัดส่ง ชิลเลอร์ ระบบหล่อเย็น และปรับอากาศ
มีนาคม 1, 2023
ระบบ hvac อาคารใหญ่
วิธีการทำงานของ ระบบ HVAC ในอาคารใหญ่
มีนาคม 17, 2023

เครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์ นวัตกรรมรับมือ PM 2.5

เครื่องฟอกอากาศ เครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์ PM 2.5

องค์กรอนามัยโลก (WHO) ได้ตั้งค่าเฉลี่ยฝุ่นละออง PM 2.5 หากมีเกินกว่า 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ถือว่าเกินมาตรฐานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สำหรับประเทศไทยนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยกรมควบคุมมลพิษ ได้ประกาศลงในราชกิจานุเบกษา ให้มีการปรับปรุงค่ามาตรฐานฝุ่น PM 2.5 ในปี 2565 โดยกำหนดให้ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่ว โมง เป็น 37.5 มคก./ลบ.ม. (จากเดิม 50 มคก./ลบ.ม. และมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566)  และค่าเฉลี่ยรายปี ปรับลดจาก 25 เป็น 15 มคก./ลบ.ม. (มีผลตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

แต่ ณ.ปัจจุบัน (2566) ประเทศมีค่าฝุ่นมาตรฐาน PM 2.5 เกินมาตรฐานถึง 39 จังหวัด โดยเชียงใหม่ติดอันดับที่ 4 ของโลก ขณะกรุงเทพฯตามมาในลำดับที่ 17 และมีดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) อยู่ที่ 189 AQI และ 147 AQI ตามลำดับ

ถือว่านับเป็นเรื่องปกติที่เมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ และหัวเมืองตามจังหวัดเศรษฐกิจ ที่ต้องเผชิญปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองอยู่เสมอ ด้วยสาเหตุจากความหนาแน่นของประชากร ที่ตามมาด้วยปัญหาจราจร ที่ก่อให้เกิดการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ ไปจนถึงฝุ่น ควัน จากการก่อสร้าง และอุตสาหกรรม โดยส่วนมากเกิดจากไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ที่เกิดจากสันดาปภายในของเครื่องยนต์ดีเซล ถูกปล่อยสู่อากาศจำนวนมาก ทำให้เกิดการทำปฏิกิริยาทางเคมีกับโอโซนและแสงแดด กลายเป็นฝุ่นผงขนาดเล็กที่เป็นปัญหา
.
อย่างฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (Particulate Matter 2.5 – PM2.5) หรือ PM 2.5 ที่เรายังคงต้องต่อสู้กับมันในชีวิตประจำวันตลอดช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา แม้อาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่มันก็มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจนเป็นหมอกหนาที่สังเกตุได้ชัดเจน โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครที่ลมพัดผ่านได้ยาก เนื่องจากมีตึกสูงปิดกั้นทางลม มาเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาฝุ่น PM 2.5 แทบทุกพื้นที่

ภัยร้ายแรงของเจ้าฝุ่น PM 2.5 นี้ ด้วยขนาดที่เล็กของมัน ทำให้เราสามารถสูดเข้าลึกถึงระดับทางเดินหายใจและปอด ซ้ำอนุภาคขนาดเล็กนั้นยังสามารถเข้าสู่กระแสเลือดไหลเวียนไปทั่วร่างกาย ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพที่หลีกเลี่ยงได้ยาก อย่างผู้ที่ป่วยโรคหอบหืดเป็นทุนเดิม อาจเกิดอาการกำเริบ หรือเป็นสาเหตุให้ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง เกิดอาการหอบหืดได้เช่นกัน และหากสะสมเป็นเวลานาน อาจเป็นปัจจัยให้เกิดมะเร็งปอดได้ในที่สุด

นอกจากนี้ยังเป็นภัยต่อหัวใจ และสมอง ที่เกิดจากการตกตะกอนภายในหลอดเลือด ส่งผลให้มีภาวะหัวใจวาย และหลอดเลือดสมองตีบ หรือแตกได้ ไปจนถึงเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดลิ่มเลือดในสมอง เป็นสาเหตุของโรคอัมพฤกษ์/อัมพาต และในกรณีเลวร้ายที่สุดคือการเสียชีวิต

• แล้วจะมีวิธีปกป้องลมหายใจของคุณ และคนที่คุณรักอย่างไร ?

เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ กับการใช้ชีวิตประจำวันนอกบ้าน ที่มีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) สูงเกินมาตรฐานทั่วทุกพื้นที่ สิ่งที่เราสามารถใช้ในการรับมือกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก คือการทำให้อากาศไหลผ่านแผ่นกรอง ก่อนเข้าสู่ทางเดินหายใจของเรา ตั้งแต่ตัวช่วยอย่างหน้ากากอนามัยที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น N95 ที่ใช้ภายนอกอาคาร และ เครื่องฟอกอากาศ/เครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์ สำหรับปกป้องทางเดินหายใจของเราภายในสถานที่ทำงาน และอาคารบ้านเรือนที่เราอยู่อาศัยมากกว่า 6 ชม.

ปัจจุบันประเภทของ เครื่องฟอกอากาศ หรือเครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์ ที่วางขายตามท้องตลาดมีดังนี้
• ชนิดฟิลเตอร์
• ชนิดไอออน
• ชนิดโอโซน
• ชนิดยูวี

โดย 2 ชนิดหลัง นอกจากฝุ่นละอองแล้ว จะสามารถกำจัดชื้อโรคประเภทต่างๆ ได้อีกด้วย โดยก่อนหน้านี้มักนิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารใหญ่ และโรงพยาบาล แต่ในปัจจุบันหลังจากผ่านพ้นวิกฤตโรคระบาดในทางเดินหายใจ ก็เริ่มนำเครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์มาประยุกต์ใช้กับบ้านเรือน และที่พักอาศัยมากขึ้นแล้

• เครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์ 𝗔𝗖𝗧 𝗙𝗿𝗲𝘀𝗵 𝗮𝗶𝗿 𝗽𝘂𝗿𝗶𝗳𝗶𝗲𝗿 + 𝗨𝗩 ทำงานอย่างไร ?

เครื่องฟอกอากาศ เครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์ PM 2.5

 

หนึ่งในโซลูชั่นกำจัดมลภาวะมลพิษทางอากาศภายในอาคาร โดยจะทำหน้าที่ส่งอากาศภายนอกเข้าสู่ในห้อง โดยผ่านการกรองฝุ่น เชื้อโรค ฯลฯ ทำให้ภายในห้องสร้างแรงดันอากาศเป็นบวก (Positive pressure) เพื่อดันอากาศเก่า หรืออากาศเสียออก โดยเป็นเทคโนโลยีเสมือน Cleanroom หรือ ห้องสะอาด สำหรับเติมออกซิเจน เติมอากาศบริสุทธิ์ ที่สามารถติดตั้งได้ทั้งห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องประชุม สำนักงาน โรงงาน หรือพื้่นที่ปิดต่างๆ และนำอากาศจากภายนอกผ่านระบบกรองอากาศ เข้าไปในห้องโดยตรง ทำให้ในห้องจะมีแต่อากาศบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลา ช่วยกำจัดฝุ่นละออง เชื้อโรคต่างๆ กลิ่นไม่พึงประสงค์ สารก่อภูมิแพ้ ฯลฯ

ข้อดีของเครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์ ACT Fresh air purifier + UV

• มีตัวกรองอากาศระดับสูง หรือ HEPA Filter สามารถกรอง PM2.5 ได้ภายในครั้งเดียวมากกว่า 96% เหมาะอย่างยิ่งสำหรับดัชนีคุณภาพอากาศหรือ AQI 200 ขึ้นไป
• บำรุงรักษา และทำความสะอาดง่าย สามารถเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศได้ง่าย (แนะนำให้เปลี่ยนทุกๆ 6-12 เดือน)
• ตัวควบคุมอัจฉริยะ สะดวกสบาย ไร้กังวัล เซ็นเซอร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างชาญฉลาด ความเร็วลมควบคุมร่วมกับเซ็นเซอร์ Co2 อัจฉริยะ สามารถควบคุมคุณภาพอากาศตามระดับคาร์บอนไดออกไซด์ และ PM2.5 แบบ real time
• ตรวจสอบอุณหภูมิภายนอกอัตโนมัติ ในกรณีที่อากาศภายนอกอุณหภูมิสูง ตัวควบคุมจะสามารถลดความเร็วของพัดลม เพื่อลดปริมาณอากาศบริสุทธิ์ที่เข้ามาภายในตัวอาคารได้
• หากคุณภาพอากาศภายในอาคารต่ำเกินไป ตัวควบคุมจะเร่งความเร็วพัดลมเพื่อเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ ตามความจำเป็น ช่วยให้ประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม
• เสียงรบกวนต่ำด้วยพัดลม 30dB(A) เพื่อป้องกันการรบกวนระหว่างพักผ่อน หรือทำงาน
• ดีไซน์ลงตัว เพรียวบาง กะทัดรัด เรียบง่ายแต่สวยงาม เหมาะกับทุกสไตล์การตกแต่งอาคาร

ACT Fresh air purifier + UV เหมาะกับใครบ้าง ?

• ที่พักอาศัย โรงแรม : สามารถติดได้ทั้งห้องนอน ห้องนั่งเล่น เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ ป้องกันฝุ่นละออง สารก่อภูมิแพ้และเชื้อโรคต่างๆ กลิ่นไม่พึงประสงค์ ทำให้หลับสนิท หายใจได้สะดวก ลดอาการนอนกรน
• สำนักงาน โรงงาน : สามารถแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ กลิ่นอับ กลิ่นสารเคมี หรือลดฝุ่นละอองที่ได้จากเครื่องจักร ช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจน และอากาศบริสุทธิ์ในพื้นที่ๆ มีบุคลากรหนาแน่นได้
• คลีนิก โรงพยาบาล บริการสาธารณสุข : ไม่ว่าจะเป็นห้องแลป ห้องปลอดเชื้อ ห้องผ่าตัด หรือห้องพักผู้ป่วยที่ต้องการควบคุมความสะอาด จากอนุภาคต่างๆ

ดูรายละเอียด ACT Fresh air purifier + UV คลิก

ในนาทีที่ทุกคนกำลังเผชิญปัญหาฝุ่นพิษ โดยเฉพาะกลุ่ม เด็ก หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว ถือเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงมากกว่าผู้คนปกติ นอกจากการป้องกันตัวเองด้วยตัวช่วยอย่างหน้ากากอนามัย และเครื่องฟอกอากาศ/เครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์ให้กับคนที่คุณรักแล้ว

เราทุกคนยังสามารถร่วมมือร่วมใจลดการสร้างฝุ่น หรือมลพิษต่างๆ ด้วยการ
• ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว/ใช้ขนส่งสาธารณะ
• ลดการเผาขยะ ป่า และหญ้า
• ปลูกต้นไม้เพื่อช่วยดูดซับมลพิษ
• การแยกขยะ และกำจัดขยะให้ถูกวิธี

ทุกวิธีต้องใช้ทั้งระยะเวลา และการร่วมมือร่วมใจในทุกๆ ภาคส่วน 𝗔𝗖𝗧 (𝗔𝗱𝘃𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗼𝗼𝗹 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆) หวังว่าเราทุกคนจะผ่านวิกฤตสุขภาพระลอก 2 นี้ และมีอากาศคุณภาพสำหรับหายใจและใช้ชีวิต ในเร็ววันนี้ครับ

𝗔𝗖𝗧 𝗔𝗱𝘃𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗼𝗼𝗹 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 บริการออกแบบ ติดตั้งระบบชิลเลอร์ทำน้ำเย็น ตรวจเช็คอาการของระบบชิลเลอร์ ซ่อมบำรุง ชิลเลอร์อุตสาหกรรม เครื่องทำน้ำเย็นชิลเลอร์ สำหรับโรงงานใช้ในระบบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water Cooled Water Chiller) ฯลฯ

เรายินดีให้คำแนะนำ ปรึกษาสำหรับผู้ต้องการติดตั้ง หรือปรับปรุงระบบทำความเย็น เราเป็นผู้ผลิตเครื่องทำความเย็นระดับอุตสาหกรรม ออกแบบ ติดตั้งชิลเลอร์อุตสาหกรรมโรงงาน (Industrial Chiller) รวมไปถึงการติดตั้ง ออกแบบ ระบบปรับอากาศ และทำความเย็น คุณภาพสูงที่ตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรมระดับโลก

Line id : @advancecool
Email : info@advance-cool.com