เครื่องเติมอากาศ Fresh air purifier ระบบระบายอากาศทางเลือกยุคใหม่

เครื่องเติมอากาศ Fresh air purifier ระบบระบายอากาศทางเลือกยุคใหม่

hvac โรงพยาบาล
ระบบ HVAC โรงพยาบาล หรือระบบปรับอากาศ และทำความเย็น
สิงหาคม 8, 2022
ขนาด ชิลเลอร์
วิธีเลือก และคำนวนขนาด ชิลเลอร์
สิงหาคม 21, 2022
เครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์ แรงดันบวก

เครื่องเติมอากาศ บริสุทธิ์ หรือเครื่องเติมออกซิเจน+UV ACT Fresh air purifier

เครื่องเติมอากาศ เป็นหนึ่งในโซลูชั่นกำจัดมลภาวะมลพิษทางอากาศภายในอาคาร โดยจะทำหน้าที่ส่งอากาศภายนอกเข้าสู่ในห้อง โดยผ่านการกรองฝุ่น เชื้อโรค ฯลฯ ทำให้ภายในห้องสร้างแรงดันอากาศเป็นบวก (Positive pressure) เพื่อดันอากาศเก่า หรืออากาศเสีย ภัยร้ายใกล้ตัวที่คาดไม่ถึง


มลพิษทางอากาศ หมายถึง ภาวะอากาศที่มีสิ่งสกปรก หรือสารพิษเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงเกินค่ามาตรฐาน เป็นเวลานาน พอที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์ สัตว์ พืช หรือทรัพย์สินต่างๆ เช่น

• ไวรัส (Virus) : เป็นเชื้อโรคขนาดเล็กมากจนมองไม่เห็นในกล้องจุลทรรศน์ เครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์ที่มีฟังก์ชั่นยูวี ด้วยเทคโนโลยีแสงอัลตราไวโอเลตเพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัส หรือเชื้อโรคอื่นๆ เติบโตและแพร่เชื้อในบ้าน สำนักงานหรือพื้นที่ต่างๆ ในอาคาร แสงอัลตราไวโอเลตจะช่วยยับยั้งไม่ให้เชื้อโรค หรือไวรัสสืบพันธ์ต่อเนื่องได้ และปริมาตรการระบายอากาศที่เหมาะสม ก็ยังมีประสิทธิภาพในการกำจัดไวรัสได้อีกด้วย

• PM 2.5 : ปกติแล้วฝุ่นละอองในบรรยากาศ สามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติ เช่นกระแสลม และเกิดการพฤติกรรมของมนุษย์ เช่นการคมนาคม ก่อสร้าง และโรงงานอุตสาหกรรม ฝุ่น PM 2.5 คือฝุ่นละอองในอากาศที่มีขนาดอนุภาคเล็กมากๆ (ขนาดเล็กกว่า2.5ไมครอน หรือไมโครเมตร) มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า หากมีปริมาณสูงจะดูคล้ายกับหมอกหรือควัน สามารถอยู่ในชั้นบรรยากาศได้เป็นเวลานาน และยังสามารถรวมตัวกับสารมลพิษ เช่น สารไฮโดรคาร์บอน และโลหะหนัก

ด้วยขนาดที่เล็กมากจึงสามารถลอดผ่านไปยังหลอดลม ถุงลมปอด หรือแม้กระทั่งการซึมเข้าสู่กระแสเลือด ซึ่งส่งผลเสียต่อร่างกายได้ องค์กรอนามัยโลก (WHO) ตั้งค่าเฉลี่ยมาตรฐานฝุ่นละออง PM 2.5 ในอากาศ ไว้ไม่ให้เกินกว่า 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะถือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

• Formaldehyde : อุตสาหกรรมประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีการใช้ฟอร์มาลดีไฮด์เพื่อนำไปผลิตยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์สูงถึง ร้อยละ 70 ของการผลิตทั้งหมด โดยยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์จะใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์สำนักงาน แลคเกอร์เคลือบพื้นไม้ พาร์ทิเคิล บอร์ด หรือสีทาบ้าน ปัจจัยที่ทำให้ฟอร์มาลดีไฮด์ถูกปล่อยออกมาในอาคาร คือ อุณหภูมิที่สูง และการระบายอากาศที่ไม่ดีพอ ก่อให้เกิดการสะสม และเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยในอาคารในระยะยาว

• Carbon dioxide หรือ CO2 : เป็นก๊าซเรือนกระจกชนิดหนึ่งที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น เกิดจากการเผาไหม้ของถ่านหิน น้ำมัน หรือการเผาไหม้เชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมและรถยนต์ ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอาคารปิด ระยะเวลานาน หรือไม่มีการถ่ายเทอากาศที่ไม่ดี ด้วยวัตถุประสงค์การใช้งานที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ปริมาณระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศจะสูงขึ้นเรื่อยๆ เป็นสาเหตุการขาดอ็อกซิเจน วิงเวียนศรีษะ อ่อนเพลีย ไม่มีแรง ไปถึงขั้นขาดอากาศหายใจ ส่งผลต่อผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างรุนแรงได้


โซลูชั่นสำหรับการป้องกันมลพิษทางอากาศ และทางเดินหายใจในอาคารของคุณ

เครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์ แรงดันบวก
เครื่องเติมอากาศ บริสุทธิ์ ACT Fresh air purifier เป็นเทคโนโลยีเสมือน Cleanroom หรือห้องสะอาด สำหรับเติมออกซิเจน เติมอากาศบริสุทธิ์ ที่สามารถติดตั้งได้ทั้งห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องประชุม สำนักงาน โรงงาน หรือพื้่นที่ปิดต่างๆ และนำอากาศจากภายนอกผ่านระบบกรองอากาศ เข้าไปในห้องโดยตรง ทำให้ในห้องจะมีแต่อากาศบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลา ช่วยกำจัดฝุ่นละออง เชื้อโรคต่างๆ กลิ่นไม่พึงประสงค์ สารก่อภูมิแพ้ ฯลฯ

ข้อดีของเครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์ ACT Fresh air purifier
• มีตัวกรองอากาศระดับสูง หรือ HEPA Filter สามารถกรอง PM2.5 ได้ภายในครั้งเดียวมากกว่า 96% เหมาะอย่างยิ่งสำหรับดัชนีคุณภาพอากาศหรือ AQI 200 ขึ้นไป
• บำรุงรักษา และทำความสะอาดง่าย สามารถเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศได้ง่าย (แนะนำให้เปลี่ยนทุกๆ 6-12 เดือน)
• ตัวควบคุมอัจฉริยะ สะดวกสบาย ไร้กังวัล เซ็นเซอร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างชาญฉลาด ความเร็วลมควบคุมร่วมกับเซ็นเซอร์ Co2 อัจฉริยะ สามารถควบคุมคุณภาพอากาศตามระดับคาร์บอนไดออกไซด์ และ PM2.5 แบบ real time
• ตรวจสอบอุณหภูมิภายนอกอัตโนมัติ ในกรณีที่อากาศภายนอกอุณหภูมิสูง ตัวควบคุมจะสามารถลดความเร็วของพัดลม เพื่อลดปริมาณอากาศบริสุทธิ์ที่เข้ามาภายในตัวอาคารได้
• หากคุณภาพอากาศภายในอาคารต่ำเกินไป ตัวควบคุมจะเร่งความเร็วพัดลมเพื่อเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ ตามความจำเป็น ช่วยให้ประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม
• เสียงรบกวนต่ำด้วยพัดลม 30dB(A) เพื่อป้องกันการรบกวนระหว่างพักผ่อน หรือทำงาน
• ดีไซน์ลงตัว เพรียวบาง กะทัดรัด เรียบง่ายแต่สวยงาม เหมาะกับทุกสไตล์การตกแต่งอาคาร


เครื่องเติมออกซิเจน + UV ACT Fresh air purifier เหมาะกับใครบ้าง ?
• ที่พักอาศัย โรงแรม : สามารถติดได้ทั้งห้องนอน ห้องนั่งเล่น เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ ป้องกันฝุ่นละออง สารก่อภูมิแพ้และเชื้อโรคต่างๆ กลิ่นไม่พึงประสงค์ ทำให้หลับสนิท หายใจได้สะดวก ลดอาการนอนกรน
• สำนักงาน โรงงาน : สามารถแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ กลิ่นอับ กลิ่นสารเคมี หรือลดฝุ่นละอองที่ได้จากเครื่องจักร ช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจน และอากาศบริสุทธิ์ในพื้นที่ๆ มีบุคลากรหนาแน่นได้
• คลีนิก โรงพยาบาล บริการสาธารณสุข : ไม่ว่าจะเป็นห้องแลป ห้องปลอดเชื้อ ห้องผ่าตัด หรือห้องพักผู้ป่วยที่ต้องการควบคุมความสะอาด จากอนุภาคต่างๆ

การป้องกันตัวเองเมื่อมลพิษทางอากาศสูงเกินมาตรฐาน
ควรตรวจสอบคุณภาพอากาศก่อนออกจากอาคาร หากพบค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) สูงเกินมาตรฐาน ควรสวมหน้ากากอนามัยที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูง เช่น N95 หรือการหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานาน รวมถึงการปิดที่พักอาศัยให้มิดชิด หรือเลือกใช้เครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์ + UV ACT Fresh air purifier เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ และปรับอากาศภายในบ้านให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นครับ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่)

สำหรับในระยะยาวกับการรับมือกับมลพิษทางอากาศ
การฉีดน้ำหรือวิธีการธรรมชาติ อย่างฝนตกจึงไม่สามารถชะล้างปัญหานี้ให้หมดไปได้ ปัจจุบันภาครัฐและเอกชน มีการรณรงค์การปล่อบอากาศเสียจากภายนอก เช่นลดการเผาไหม้ที่ทำให้เกิดเขม่าควัน ลดการใช้สารเคมี รวมไปถึงการแยกขยะ และกำจัดขยะให้ถูกวิธี


ACT Advance Cool Technology, We are expecting to be a professional leader in designing and servicing cooling systems
เราให้บริการโซลูชั่นการออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบทำความเย็นแบบครบวงจร รวมงานติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์สำหรับชิลเลอร์ทั้งระบบแบบ Turn Key เป็นระยะเวลายาวนานให้แก่บริษัทชั้นนำ

ติดต่อเราได้ที่
Line id : @advancecool 
Email : info@advance-cool.com