Air Handling Unit (AHU) ต่างกับ Fan Coil Unit (FCU) อย่างไร ? - Advance Cool

Air Handling Unit (AHU) ต่างกับ Fan Coil Unit (FCU) อย่างไร ?

ขนาด ชิลเลอร์
วิธีเลือก และคำนวนขนาด ชิลเลอร์
สิงหาคม 21, 2022
chiller ชิลเลอร์
ระบบ ชิลเลอร์ VS ระบบ HVAC
สิงหาคม 29, 2022

Air Handling Unit (AHU) ต่างกับ Fan Coil Unit (FCU) อย่างไร ?

ahu vs fcu

AHU หรือ Air Handling Unit และ FCU หรือ Fan Coil Unit เป็นส่วนหนึ่งในระบบ HVAC หรือระบบทำความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ AHU มักจะเชื่อมต่อกับระบบ HVAC แบบบกระจายอากาศส่วนกลาง ในขณะที่ FCU สามารถทำงานได้ในตัวเอง ด้วยเหตุนี้ AHU จึงมักใช้ในระบบระบายอากาศแบบทั้งอาคาร ในขณะที่ FCU มักใช้ในพื้นที่ขนาดเล็ก หรือเฉพาะพื้นที่เท่านั้น


เนื่องจากขนาดของระบบ HVAC ที่ใช้ AHU มักใช้อากาศจากสภาพแวดล้อมภายนอก และเข้าสู่อาคารโดยใช้ท่อจ่ายลม หรือท่อ Duct ในขณะที่ FCU หรือ Fan Coil Unit กลับตรงกันข้ามเพียงหมุนเวียนอากาศภายในเท่านั้น จึงทำให้มีขนาดเล็กกว่าอย่างเห็นได้ชัด เพราะประกอบด้วยขดลวดและพัดลมธรรมดาเท่านั้น

โดยปกติแล้ว AHU หรือ Air Handling Unit จะมีคุณสมบัติบางประการที่ไม่มีอยู่ใน Fan Coil Unit อย่างฟังก์ชั่น reheating หรือแม้กระทั่งการเพิ่มความชื้นในระบบ นอกจากนี้ AHU ยังสามารถติดตั้งพัดลมหรือโบลเวอร์หลายตัวในระบบได้ ส่วน FCU เนื่องจากขนาดที่เล็กกว่าพัดลมจึงมักถูกวางไว้ในพื้นที่เดียวกับตัวเครื่อง ส่งผลให้มีเสียงรบกวนที่น้อยกว่า ก็ถือได้ว่าเป็นข้อบกพร่องเดียวที่ได้เปรียบที่สุดของระบบ FCU ครับ

ahu vs fcu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• สรุปความแตกต่างระหว่าง AHU และ FCU
1. AHU มีระบบที่ใหญ่กว่า FCU
2. AHU มีความซับซ้อนมากกว่า FCU จึงนิยมใช้ AHU ในอาคารและพื้นที่ขนาดใหญ่ ที่ต้องการทำความเย็น หรือปรับอากาศที่ต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ โดยทั่วไป FCU จะครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 150 ตารางเมตร
3. ระบบ AHU มักจะส่งอากาศผ่านท่อจ่ายลม ในขณะที่ FCU ไม่มีท่อ
4. ระบบ AHU ใช้อากาศจากสภาพแวดล้อมภายนอก ในขณะที่ FCU เป็นแบบสแตนด์อโลนที่มีการหมุนเวียนอากาศซ้ำในพื้นที่ขนาดเล็ก
5. AHU มีส่วนฟังก์ชั่นการทำความร้อนและความชื้น ในขณะที่ FCU ไม่มี
6. AHU มักใช้ภายนอกอาคาร โดยเฉพาะบริเวณบนชั้นดาดฟ้า หรือที่เรียกว่าชั้น AHU
7. FCU มีพัดลมเพียงตัวเดียว ในขณะที่ AHU สามารถมีพัดลมได้หลายตัวในระบบ

• Air Handling Unit ( AHU ) คืออะไร ?
AHU คือเครื่องส่งลมหรือเครื่องควมคุมอากาศ เป็นระบบที่ปรับสภาพและหมุนเวียนอากาศผ่านท่อจ่ายลมของอาคาร มีลักษณะเป็นกล่องโลหะ สี่เหลี่ยม ขนาดใหญ่ โดยประกอบด้วยส่วนประกอบหลายอย่าง เช่น โบเวอร์หรือพัดลม คอยส์ ฟิลเตอร์ แดมเปอร์ เป็นหลัก

คุณสมบัติอื่น ๆ ของ AHU หรือ Air Handling Unit ได้แก่ การควบคุมและกรองคุณภาพอากาศโดยใช้ตัวกรอง หรือ Filter ทำให้อากาศบริสุทธิ์ก่อนเข้าสู่อาคาร, การควบคุมอุณหภูมิของอากาศ และช่วยในการควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ เป็นต้น แต่ละองค์ประกอบ AHU ที่กล่าวไป ความซับซ้อนนี้จะสามารถทำให้คุณมีตัวเลือกการออกแบบและการกำหนดค่าได้หลากหลาย และยังสามารถออกแบบ AHU ที่เน้นความต้องการเฉพาะของธุรกิจ หรืออาคารของคุณได้อีกด้วย

Click >> รายละเอียด Custom made AHU เพิ่มเติม

หากต้องการติดตั้ง AHU เพื่อปรับอากาศและระบายอากาศ จึงจำเป็นต้องกำหนดค่าระบบ AHU อย่างถูกต้อง เพื่อให้แน่ใจว่าระบบ HVAC จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน หากไม่มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมปรับอากาศเป็นผู้ออกแบบ และติดตั้ง ระบบ HVAC ที่ไร้ประสิทธิภาพจะทำให้สิ้นเปลืองพลังงานในระยะยาว ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเพิ่มขึ้น และระบบท่อจ่ายลมในหน่วยจัดการอากาศมีความสำคัญมาก จำเป็นต้องได้รับการดูแลในแง่ของการทำความสะอาด และการติดตั้งที่ถูกต้อง

นอกจากระบบอาคาร และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั่วไปแล้ว AHU ยังมีบทบาทสำคัญกับ ระบบ HVAC โรงพยาบาล อย่างมาก เพราะเป็นสถานที่ที่ต้องการการควบคุมอากาศที่ถูกต้องตลอดเวลา และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ไม่ว่าจะเป็นการปรับและกรองอากาศอย่าง ห้องความดันบวก ห้องความดันลบ, ห้องดูแลผู้ป่วยหนัก (ICU), หรือห้อง AIIR หรือห้องแยกผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ

• Fan Coil Unit (FCU) คืออะไร ?
FCU เรียกแบบง่ายๆ คือเครื่องเป่าลมเย็น หรือเครื่องส่งลมเย็นที่ใช้น้ำในการระบายความร้อน หรือสามารถใช้กับ Chiller ได้นั่นเอง โดยทั่วไปแล้ว FCU หรือ เครื่องเป่าลมเย็นจะใช้กับงานปรับอากาศ หรือทำความเย็นไม่เกิน 5 ตัน หรือในงานเครื่องปรับอากาศ แฟนคอยล์ ยูนิต (FCU) จะเรียกกันว่า “คอยล์เย็น” ทำหน้าที่ดูดซับความร้อนภายในห้อง ซึ่งภายในเครื่องประกอบด้วย แผงคอยล์เย็น และชุดมอเตอร์พัดลม

ตัว FCU จะติดตั้งได้ง่าย เพราะมีขนาดเล็ก ใช้สำหรับปรับอากาศห้องขนาดไม่ใหญ่มาก ส่วนประกอบพัดลมของตัวเครื่องมีหน้าที่ในการระบายความร้อนของอากาศ เพื่อให้ได้อุณหภูมิที่ต้องการ และสามารถควบคุมความเร็วของมอเตอร์พัดลมเพื่อควบคุมการระบายความร้อนและความร้อนที่ส่งออกได้

• AHU VS FCU ควรเลือกอะไรดี ?
การเลือก AHU หรือ FCU กับระบบปรับอากาศนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของธุรกิจ อุตสาหกรรม และอาคาร หากต้องการควบคุมต้นทุน และใช้ระบบทำความเย็นที่ไม่ซับซ้อนมาก อาจเลือกใช้ FCU มากกว่า AHU ได้ครับ

แต่อย่างไรก็ตาม อาคาร โรงงาน หรือสำนักงาน ที่มีขนาดใหญ่ จำเป็นต้องใช้ท่อจ่ายลม เพื่อกระจายอากาศไปยังห้องต่างๆ นั้นหมายถึงคุณต้องใช้ AHU ในระบบ HVAC หรือสามารถติดตั้งในทั้ง AHU และ FCU ในโครงการเดียวกัน เพื่อให้ FCU สนับสนุนระบบ HVAC ที่ใช้ AHU เป็นหลัก โดยใช้ FCU ในพื้นที่ ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับท่อจ่ายลม โดยผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ออกแบบระบบ จะเป็นคนพิจารณาในส่วนนี้ครับ

 

 

 

 

 


ทั้ง AHU และ FCU ต่างก็เป็นสองส่วนที่สำคัญมากในระบบ HVAC หรือ การทำความร้อน, การระบายอากาศ, และการปรับอากาศ ที่ต้องติดตั้งในอาคารทุกประเภทตั้งแต่ ที่อยู่อาศัย เชิงพาณิชย์ไปจนถึงอุตสาหกรรม

ในทางหนึ่ง AHU ช่วยในการจัดหาอากาศจากสภาพแวดล้อมภายนอก ควบคุม และกรองอากาศ ทำให้มีอากาศบริสุทธิ์เข้าสู่อาคาร ในทางกลับกัน FCU จะช่วยควบคุมและรักษาอุณหภูมิภายในอาคารให้สบายต่อผู้อยู่อาศัย โดยการปรับเฉพาะอากาศภายในอาคารเท่านั้น ทั้งสองมีความสำคัญมาก และต้องได้รับการดูแลโดยการทำความสะอาดและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่ส่วนของท่อจ่ายลมตลอดจนยูนิตหลัก ต้องมีการตรวจสอบการบำรุงรักษาที่เหมาะสมเป็นระยะ เพื่อให้ระบบ HVAC โดยรวมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากคุณกำลังมองหา AHU หรือ FCU ที่เหมาะสมกับการใช้งานในอาคารของคุณ ไม่ว่าจะเป็น ห้างสรรพสินค้า อาคารเชิงพาณิชย์ สำนักงาน โรงพยาบาล ไปจนถึงระดับอุตสาหกรรม

Advance Cool Technology ให้บริการโซลูชั่นการออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบทำความเย็นแบบครบวงจร รวมงานติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์สำหรับชิลเลอร์ทั้งระบบแบบ Turn Key เป็นระยะเวลายาวนานให้แก่บริษัทชั้นนำ เรานำเสนอโซลูชั่นการบำรุงรักษาที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ระบบปรับอากาศและทำความเย็นเชิงพาณิชย์ การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม และการอุตสาหกรรมการผลิตที่หลากหลาย

ตลอด 3 ทศวรรษที่ผ่านมา Advance Cool Technology ได้ทำงานร่วมกับลูกค้าของเราเพื่อสร้างโซลูชันที่ดีกว่าสำหรับระบบทำความเย็นที่ใช้งานได้จริงสำหรับการออกแบบ ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษาระบบ HVAC อย่างครบวงจร ปรึกษาและติดต่อทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่

𝗔𝗖𝗧 𝗔𝗱𝘃𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗼𝗼𝗹 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 𝗹 𝗪𝗲 𝗮𝗿𝗲 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗰𝘁𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗼 𝗯𝗲 𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗹𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 𝗶𝗻 𝗱𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗻𝗱 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗶𝗻𝗴 𝗰𝗼𝗼𝗹𝗶𝗻𝗴 𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺𝘀

Line id : @advancecool
Email : info@advance-cool.com