หลักการระบายความร้อน SERVER ROOM - Advance Cool

หลักการระบายความร้อน SERVER ROOM

Cooling Tower คูลลิ่ง ทาวเวอร์ ประเภท
ประเภทของ Cooling Tower
พฤศจิกายน 2, 2022
Chiller อุตสาหกรรม คืออะไร ?
พฤศจิกายน 17, 2022

หลักการระบายความร้อน SERVER ROOM

การระบายความร้อน ห้องเซิร์ฟเวอร์

Server Room ถือเป็นหัวใจหลักของอาคาร หรือสำนักงาน

หลายองค์กรที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความจำเป็นในการควบคุมทรัพยากรไอที จึงได้เกิดระบบการวางระบบห้องศูนย์ข้อมูลเครือข่าย (Data Center) หรือที่เราเรียกกันว่าห้องเซิฟเวอร์

การระบายความร้อน ห้องเซิร์ฟเวอร์
องค์ประกอบของ Server Room มีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นระบบการเดินสายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบไฟฟ้า ระบบ Access control ฯลฯ แล้ว ระบบระบายความร้อน ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ยังเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งยวด

เนื่องจากห้อง Server ถือว่าเป็นศูนย์ข้อมูลที่สำคัญขององค์กร ประกอบไปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคม และอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมโยงสัญญาณและ Network ฯลฯ ซึ่งอุปกรณ์ที่กล่าวมานี้จำเป็นที่จะต้องเปิดใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง

นั่นหมายถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ จะสามารถสร้างความร้อนได้ในระดับสูง ห้องเซิร์ฟเวอร์จึงจำเป็นต้องมีระบบระบายอากาศ และระบายความร้อนที่ดีเยี่ยม ในขณะเดียวกันก็ยังต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ ความเย็น และความชื้นอีกด้วย เพราะความชื้นเป็นตัวการทำให้เกิดละอองไอน้ำ ที่สามารถเกาะบริเวณห้อง หรืออุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสียหายกับห้องเซิร์ฟเวอร์ได้

วัตถุประสงค์ของเซิร์ฟเวอร์ชิลเลอร์ (Server Chiller)
เครื่องทำความเย็น หรือชิลเลอร์ จะช่วยควบคุมความร้อนระดับสูงที่เกิดจากอุปกรณ์ในห้องเซิร์ฟเวอร์ หากไม่มีโซลูชันระบายความร้อนนี้ อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งสามารถทำลายอุปกรณ์ และข้อมูล ไปจนถึงฮาร์ดแวร์ที่สำคัญได้

จุดประสงค์ของระบบทำความเย็นในห้องเซิร์ฟเวอร์ คือการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อม อุณหภูมิที่เหมาะสมซึ่งจำเป็นสำหรับการทำงานที่เหมาะสมที่สุดของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ITE) นอกจากนี้ Server Chiller มีความสำคัญต่อการติดตั้งคลัสเตอร์เซิร์ฟเวอร์ (Cluster Technology) ที่ประกอบไปด้วยพีซีจำนวนมากเชื่อมต่อกันด้วยเครือข่ายความเร็วสูง ซึ่งก่อให้เกิดความร้อน

ระบบระบายความร้อน และควบคุมอุณหภูมิจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

อุณหภูมิห้องเซิร์ฟเวอร์ที่เหมาะสมที่สุด
ปกติแล้วอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์จะสามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 60 ถึง 90°F (15-32 องศา) อย่างไรก็ตาม อุณหภูมิที่ดีที่สุดสำหรับห้องเซิร์ฟเวอร์คือ 72°F หรือประมาณ 22 องศา โดยมีความชื้นสัมพัทธ์ 45% ซึ่งเป็นระดับอุณหภูมิมาตรฐานที่ใช้กันมาเป็นสากลทุกแห่ง

ปัจจัยสำหรับการระบายความร้อนของห้องเซิร์ฟเวอร์
เพื่อรักษาอุณหภูมิห้องเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องพิจารณาปัจจัยบางประการเหล่านี้ เช่น พื้นที่, ขนาดและตำแหน่งของหน้าต่าง, บุคลากร, แสงสว่าง ด้วยการคำนวณความร้อนจากปัจจัยเหล่านี้ จะเห็นถึงค่าประมาณคร่าวๆ ของความร้อนทั้งหมดที่ห้องเซิร์ฟเวอร์สามารถสร้างได้ ตัวอย่างเช่น ยิ่งมีจำนวนผู้อยู่อาศัยในห้องมากเท่าใด ระดับความร้อนก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น

เซิร์ฟเวอร์ Chiller ทำงานอย่างไร ?
โดยทั่วไป Server Chiller ทำงานโดยผสมผสาน พื้นยก (Raised Floor) เข้ากับเครื่องปรับอากาศในห้องคอมพิวเตอร์ หรือ Computer Room Air Conditioning (CRAC) หรือเครื่องจัดการอากาศในห้องคอมพิวเตอร์ หรือ computer room air handler (CRAH)

โดยการเพิ่มแรงดันให้กับพื้นที่ใต้พื้นยก (Raised Floor) CRAC/CRAH จะส่งอากาศเย็นผ่านช่องทางเข้าของเซิร์ฟเวอร์และส่งต่อไปยังส่วนประกอบต่างๆ อากาศเย็นนี้จะออกไปในรูปของอากาศร้อนที่ระบายออก ถูกนำออกและนำกลับมาใช้ใหม่กับ CRAC/CRAH ต่อไป

นอกจากนี้เทคโนโลยีการทำความเย็นที่เป็นนวัตกรรมใหม่อื่นๆ ได้แก่ Immersion system ,Liquid cooling หรือการระบายความร้อนด้วยของเหลว และ Direct-to-chip cooling การระบายความร้อนโดยตรงไปยังชิป โดย Point หลักของการทำความเย็นห้องเซิร์ฟเวอร์ คือต้องทำให้ห้องคอมพิวเตอร์เย็นอยู่เสมอ เพราะผลกระทบหลัก เช่น ความเสียหายของอุปกรณ์ การหยุดชะงักของเครือข่ายการสื่อสาร และการสูญหายของข้อมูล อาจส่งผลต่อการดำเนินงานและสร้างความเสียหายให้กับองค์กรและธุรกิจของคุณได้


ประโยชน์ของระบบระบายความร้อนเซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดการหยุดทำงาน และช่วยปกป้องอุปกรณ์สำคัญต่างๆ รวมถึงประหยัดเวลาในการซ่อมแซม ไปจนถึงต้นทุนอีกด้วย

ทั้งหมดเหล่านี้คือสิ่งที่คุณจะต้องคำนวนล่วงหน้าเกี่ยวกับการระบายความร้อน และการปรับอากาศ ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนสร้าง หรือปรับปรุงห้อง Server เพราะจะช่วยให้คุณสามารถคำนวณงบต้นทุนในการก่อสร้าง และต้นทุนระยะยาวได้แบบไม่บานปลาย เพื่อตอบโจทย์การใช้งานขององค์กรอีกด้วย

ACT Advance Cool Technology เราผลิตและติดตั้งเครื่องทำความเย็น หรือชิลเลอร์ (Chiller) คุณภาพสูงสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

พร้อมทั้งบริการ HVAC ครบวงจร อาทิเช่น ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water cooled chillers) ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air cooled chillers) คุณภาพสูงสำหรับทุกอุตสาหกรรม รวมถึงเครื่องส่งลมเย็น FCU, AHU หลายประเภท ไปจนถึงการบริการแบบครบวงจรรวมถึง การออกแบบ ติดตั้ง และ วางระบบงานชิลเลอร์ และ ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ ทุกอุตสาหกรรม ทุกธุรกิจ
𝗔𝗖𝗧 𝗔𝗱𝘃𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗼𝗼𝗹 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 𝗹 𝗪𝗲 𝗮𝗿𝗲 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗰𝘁𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗼 𝗯𝗲 𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗹𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 𝗶𝗻 𝗱𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗻𝗱 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗶𝗻𝗴 𝗰𝗼𝗼𝗹𝗶𝗻𝗴 𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺𝘀
Line id : @advancecool
Email : info@advance-cool.com