บริการ/ติดตั้งระบบปรับอากาศ - Advance Cool

บริการ/ติดตั้งระบบปรับอากาศ

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิศวกรรม สำหรับระบบ ชิลเลอร์ อุตสาหกรรม และระบบปรับอากาศ พร้อมให้การบริการแบบครบวงจร อาทิเช่น การออกแบบ ติดตั้ง และ วางระบบงานชิลเลอร์ และ ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ ติดตั้งระบบชิลเลอร์ทำน้ำเย็น ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง ชิลเลอร์อุตสาหกรรม เครื่องทำน้ำเย็นชิลเลอร์ ฯลฯ

  • งานติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์สำหรับชิลเลอร์ทั้งระบบแบบ Turn Key
  • งานรับเหมางานติดตั้งระบบปรับอากาศขนาดใหญ่
  • งานออกแบบและติดตั้งระบบห้องควบคุมความดันอากาศ
  • งานออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมความชื้นภายในห้อง
  • รับติดตั้งท่อน้ำเย็นและฉนวน CHILLED WATER PIPE
  • รับติดตั้งระบบท่อส่งลมเย็น DUCT WORK
  • รับติดตั้งระบบท่อลมระบายอากาศ EXHAUST DUCT WORK
  • ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ ELECTRICAL WORK
เราเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดในการให้บริการอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ 

𝗔𝗖𝗧 𝗔𝗱𝘃𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗼𝗼𝗹 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 ออกแบบ ผลิต ติดตั้งและจำหน่าย ฮีทปั๊ม ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water cooled chillers) ชิลเลอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air cooled chillers) คุณภาพสูงสำหรับทุกอุตสาหกรรม รวมถึงเครื่องส่งลมเย็น FCU, AHU หลายประเภท ไปจนถึงการบริการแบบครบวงจรรวมถึง การออกแบบ ติดตั้ง และ วางระบบงานชิลเลอร์ และ ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ ทุกอุตสาหกรรม ทุกธุรกิจ

𝗔𝗖𝗧 𝗔𝗱𝘃𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗼𝗼𝗹 𝗧𝗲𝗰𝗵𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝘆 𝗹 𝗪𝗲 𝗮𝗿𝗲 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗰𝘁𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗼 𝗯𝗲 𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗹𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿 𝗶𝗻 𝗱𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗻𝗱 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗶𝗻𝗴 𝗰𝗼𝗼𝗹𝗶𝗻𝗴 𝘀𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺𝘀

Line official account

ด้วยนโยบายการให้บริการของเราคือ รับประกัน Down time ไม่เกิน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้งจากลูกค้า ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่าน และด้วยการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านชิลเลอร์ และ ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ ผู้มีประสบการณ์กว่า 30 ปีทำให้เราเป็นผู้นำในด้านระบบชิลเลอร์ที่สามารถทำงานติดตั้งและงานระบบอย่างมืออาชีพ

พร้อมบริการให้คำแนะนำปรึกษาการเลือกชนิดประเภทของชิลเลอร์ และเลือกขนาดของชิลเลอร์ให้เหมาะสมกับงานเพื่อความประหยัดและคุ้มค่าการลงทุน และพร้อมขยายพื้นที่ให้บริการสำหรบโรงงานอุตสาหกรรม ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคอีสาน และภาคตะวันตก รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน

* ทีมงานช่างเทคนิคของเราได้รับการอบรมฝึกฝนเป็นอย่างดีและความเชี่ยวชาญสูงในระบบชิลเลอร์ ซึ่งสามารถให้บริการงานเซอร์วิสซ่อมแซมได้อย่างมีคุณภาพ *

Middle school students if in-classroom work is finished ahead of time, read a book quietly before the class do my essay cheap moves on to the next activity.