งานติดตั้ง Air Cooled Screw 44 Ton และ Water Tank 3,000 ลิตร

ติดตัั้งเครื่องชิลเลอร์รุ่น AX10A (10 Ton)
March 14, 2017
งานติดตั้ง Closed Cooling Tower 30RT @จังหวัดนครปฐม
February 3, 2017

งานติดตั้ง Air Cooled Screw 44 Ton และ Water Tank 3,000 ลิตร