งานติดตั้ง Air Cooled Screw 44 Ton และ Water Tank 3,000 ลิตร

งานติดตั้ง Closed Cooling Tower 30RT @จังหวัดนครปฐม
กุมภาพันธ์ 3, 2017

งานติดตั้ง Air Cooled Screw 44 Ton และ Water Tank 3,000 ลิตร