งานติดตั้ง Closed Cooling Tower 30RT @จังหวัดนครปฐม

งานติดตั้ง Air Cooled Screw 44 Ton และ Water Tank 3,000 ลิตร
กุมภาพันธ์ 3, 2017
งานติดตั้งเครื่องชิลเลอร์ AX60A-S สำหรับเครื่องพิมพ์
กุมภาพันธ์ 3, 2017

งานติดตั้ง Closed Cooling Tower 30RT @จังหวัดนครปฐม