งานติดตั้งเครื่องชิลเลอร์ AX60A-S สำหรับเครื่องพิมพ์

งานติดตั้ง Closed Cooling Tower 30RT @จังหวัดนครปฐม
กุมภาพันธ์ 3, 2017
งานติดตั้ง Water Cool Screw 450STD-330WS3 (89 Ton)
กุมภาพันธ์ 3, 2017

งานติดตั้งเครื่องชิลเลอร์ AX60A-S สำหรับเครื่องพิมพ์