ชิลเลอร์สำหรับหล่อเย็นเครื่องMRI

งานติดตั้งระบบWater Cooled Chiller 120 ตัน
กุมภาพันธ์ 3, 2017
ปั้มน้ำเย็นชนิดExplosion Proof
กุมภาพันธ์ 3, 2017

ชิลเลอร์สำหรับหล่อเย็นเครื่องMRI

งานติดตั้งระบบชิลเลอร์สำหรับเครื่อง MRI โรงพยาบาลจุฬา

เนื่องจากเครือ่งMRI มีความสำคัญสูง ระบบจึงมีการออกแบบให้มีระบบชิลเลอร์สำรอง ใช้ 1 สแปร์ 1