งานติดตั้ง Water Cool Screw 450STD-330WS3 (89 Ton)