ติดตั้งเครื่องชิลเลอร์ รุ่น Water Cooled Screw 107 Ton & ติดตั้ง Cooling Tower 150 RT @อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

งานติดตั้ง Water Cool Screw 450STD-330WS3 (89 Ton)
กุมภาพันธ์ 3, 2017
ติดตั้งระบบท่อลมระบายอากาศ EXHAUST DUCT WORK
กุมภาพันธ์ 3, 2017

ติดตั้งเครื่องชิลเลอร์ รุ่น Water Cooled Screw 107 Ton & ติดตั้ง Cooling Tower 150 RT @อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง