ระบบหล่อเย็นในโรงงานที่เวียดนาม

ปั้มน้ำเย็นชนิดExplosion Proof
กุมภาพันธ์ 3, 2017
ตู้Main ไฟ สำหรับ ระบบ ควบคุมชิลเลอร์ชนิดAutomation
กุมภาพันธ์ 3, 2017

ระบบหล่อเย็นในโรงงานที่เวียดนาม

งานติดตั้งรับบชิลเลอร์ ชนิด PROCESS COOLING SYSTEM สำหรับหล่อเย็นใรขบวนการผลิต ที่ประเทศ เวียดนาม