ชิลเลอร์ขนาดกลาง 3-90 ตัน
January 11, 2017
คูลลิ่งทาวเวอร์แบบปิด
January 11, 2017

ชิลเลอร์ขนาดใหญ่ 50-900 ตัน

ชิลเลอร์ขนาดใหญ่

ชิลเลอร์ขนาดใหญ่ของACT เราออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีคอมเพรวเซอร์ชนิดScrew ซึ่งมีประสิทธิภาพที่สุงมาก สามารถรันที่Part load / Full Load ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ประหยัดพลังงานและมีความทนทานสูง
เรามีผลิตทั้งชิลเลอร์ที่ระบายความร้อนด้วยลม และชิลเลอร์ที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ