Package Chiller

March 24, 2017

แพ็คเกจชิลเลอร์ 1-30 ตัน

ชิลเลอร์ขนาดเล็ก หรือ แพ็คเกจ ชิลเลอร์ เป็นPackage Unit มีปั้มน้ำ แทงค์น้ำให้ในตัว เหมาะสำหรับการหล่อเย็นเครื่องจักรที่ไม่ใหญ่มาก สามารถทำความเย็นได้สูงสุด 30ตัน มีแยกเป้นสองรุ่นคือรุ่นACT และ รุ่น AX โดยทั้งสองรุ่นใช้ชนิดวัสดุภายในเหมือนกันต่างกันที่ตัวโครงภายนอก รุ่นACT เป็นรุ่นที่โครงสร้างภายนอกทำด้วยเหล็กอบสี Powder Coated Colour รุ่นAX เป็นรุ่นที่โครงสร้างภายนอกทำด้วยสแตนเลส304
December 19, 2016

แพ็คเกจชิลเลอร์ 1-30 ตัน

ชิลเลอร์ขนาดเล็ก หรือ แพ็คเกจ ชิลเลอร์ เป็นPackage Unit มีปั้มน้ำ แทงค์น้ำให้ในตัว เหมาะสำหรับการหล่อเย็นเครื่องจักรที่ไม่ใหญ่มาก สามารถทำความเย็นได้สูงสุด 30ตัน มีแยกเป้นสองรุ่นคือรุ่นACT และ รุ่น AX โดยทั้งสองรุ่นใช้ชนิดวัสดุภายในเหมือนกันต่างกันที่ตัวโครงภายนอก รุ่นACT เป็นรุ่นที่โครงสร้างภายนอกทำด้วยเหล็กอบสี Powder Coated Colour รุ่นAX เป็นรุ่นที่โครงสร้างภายนอกทำด้วยสแตนเลส304