บริการ/ติดตั้ง

เราสามารถให้การบริการแบบครบวงจรรวมถึง การออกแบบ ติดตั้ง และ วางระบบงานชิลเลอร์ และ ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่
  • งานติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์สำหรับชิลเลอร์ทั้งระบบแบบ Turn Key
  • งานรับเหมางานติดตั้งระบบปรับอากาศขนาดใหญ่
  • งานออกแบบและติดตั้งระบบห้องควบคุมความดันอากาศ
  • งานออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมความชื้นภายในห้อง
  • รับติดตั้งท่อน้ำเย็นและฉนวน CHILLED WATER PIPE
  • รับติดตั้งระบบท่อส่งลมเย็น DUCT WORK
  • รับติดตั้งระบบท่อลมระบายอากาศ EXHAUST DUCT WORK
  • ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ ELECTRICAL WORK
เราเน้นและให้ความสำคัญสูงสุดในการให้บริการอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ

ด้วยนโยบายการให้บริการของเราคือ รับประกันDown time ไม่เกิน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้งจากลูกค้า ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่าน และด้วยการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านชิลเลอร์ และ ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ ผู้มีประสบการณ์กว่า30ปีทำให้เราเป็นผู้นำในด้านระบบชิลเลอร์ที่สามารถทำงานติดตั้งและงานระบบอย่างมืออาชีพ

* ทีมงานช่างเทคนิคของเราได้รับการอบรมฝึกฝนเป็นอย่างดีและความเชี่ยวชาญสูงในระบบชิลเลอร์ ซึ่งสามารถให้บริการงานเซอร์วิสซ่อมแซมได้อย่างมีคุณภาพ *
Middle school students if in-classroom work is finished ahead of time, read a book quietly before the class do my essay cheap moves on to the next activity.